Kungörelse om planutkast. Den 19 april 2011


Sibbo kommun har idag på kommunens webbplats publicerat en kungörelse (eller ett utkast till kungörelse på två språk) om att planutkastet och övrigt beredningsmaterial för den gemensamma generalplanen för Östersundom är framlagt 21.4.–23.5.2011.
På webbplatsen Yhteinen Östersundom har Östersundomkommittén uppdaterat listan med publikationer bl.a.med dokumentet "Program för deltagande och bedömning. Granskat 21.4.2011".


Google+ Followers