Markanskaffning för de följande 40 - 50 åren.


Helsingfors fastighetskontor har under den gångna veckan sänt brev till markägare i Östersundom. I brevet säger man att Helsingfors stad fortsätter sin aktiva markanskaffning även i Östersundom för att underlätta generalplaneringen och förverkligandet av planeringen under de följande 40 - 50 åren.


Google+ Followers