Dröjer. Den 4 april 2011


Ville Ylikahri skrev den 28 mars på Facebook en statusuppdatering om sitt motförslag om en returnering vid stadsstyrelsemötet senaste måndag. Eftersom hans förslag röstades ned, drar han slutsatsen att utkastet till generalplan för Östersundom nu går på utlåtanderunda. Men vad händer om utkastet inte godkänns i Vanda, där stadsplaneringsnämnden idag skall behandla förslaget att lägga fram materialet för generalplanen till påseende. I varje fall lär det dröja ännu innan så väl Sibbo som Vanda har godkänt förslaget att lägga fram utkastet till påseende.


Den första versionen av utkastet till en skuggplan har varit färdigt en tid, men även här lär publiceringen dröja något.

Google+ Followers