Päättyy tänään? Den 27 april 2011I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Helsingin ja Sipoon riitely liitosrahoista päättyy tänään". Helsingfors stadsfullmäktige skall på sitt möte idag besluta om ersätta Sibbo kommun med 7,9 miljoner euro.Ärendet om ersättning behandlades redan på Helsingfors stadsstyrelses möte igår, men eftersom ersättningen inte budgeteras måste beslutet fastställas av fullmäktige. Detta fram,går ur en notis i dagens nummer av Hufvudstadsbladet. Rubriken är här "Helsingfors ersätter Sibbo". Yle har på morgonen publicerat en notis med rubriken "Helsingfors betalar 7,9 miljoner för Östersundom".Ärendet om ersättningen finns inte på den föredragningslista för stadsfullmäktiges möte som publicerats på Internet. Inte heller finns motsvarande ärende med i den på Internet publicerade föredragningslistan för stadsstyrelsens möte. I beslutsmeddelandet från gårdagens möte finns det däremot en länk till en tilläggslista med ärendet. I tilläggslistan finns som bilaga länkar till så väl Helsingfors förvaltningsdomstols beslut från den 26 januari 2010 som högsta förvaltningsdomstolens beslut från den 12 april 2011. Det 45 sidor långa beslutet kan alltså nu läsas på Internet.
I Helsingin Sanomats notis säger Helsingfors stadsjurist Sami Sarvilinna att "Minun nähdäkseni tämä on nyt selvä, kun KHO antoi päätöksensä". Kommunstyrelsen i Sibbo skall dock på sitt möte den 10 maj behandla ärendet om att föra frågan vidare till europeisk instans.


Google+ Followers