Plan till påseende. Den 21 april 2011


Som planerat höll Östersundomkommittén sitt andra möte senaste fredag för att officiellt bestämma att lägga fram utkastet til generalplan för Östersundom till påseende. Det framgår ur en nyhet på Helsingfors stadsplaneringskontors webbplats för "det aktuella området" Östersundom. Kungörelsen om planutkastet har åtminstone publicerats i gårdagens nummer av Hufvudstadsbladet och Borgåbledet. Sibbo har på kommunens webbplats publicerat en nyhet med rubriken "Gemensam generalplan för Östersundom framlagd 21.4. - 23.5. 2011" ("Östersundomin yhteinen yleiskaava nähtävillä 21.4.- 23.5.2011").
Yle har idag publicerat en notis med rubriken "Plan för Östersundom till påseende".
Vantaan Sanomat publicerade senaste vecka en artikel med rubriken "Kolme ratikkaa korvaisi Östersundomin metron". Artikeln ingår även i dagens nummer av Sipoon Sanomat. Förslaget för spårvagslinjer ingår inte i utkastet till generalplan, men däremot i "Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin – metron hinnalla". (Se "Metron hinnalla. Den 19 mars 2011".)


Google+ Followers