Två omröstningar. Den 13 april 2011


HFD har förkastade Sibbos besvär angående beslutet om ersättning från Helsingfors!
Yle förmedlade nyheten 17:02 i en artikel med rubriken "HFD förkastade Sibbos besvär". "Det är att legalisera ett rån", säger Sibbos nya kommundirektör Mikael Grannas. Finska Yle publicerade 16:57 en notis med rubriken "KHO: Lounais-Sipoon arvo on 8 miljoonaa".Angående frågan om ersättning, se bl.a. "Inte färdigt arkiverat: HFD och frågan om ersättning. Den 23 augusti 2009".Kommunstyrelsen i Sibbo beslöt igår för sin del att befullmäktiga Östersundomkommittén att lägga fram utkastet till generalplan för Östersundom till påseende. Östersundomkommittén har idaginformerat om saken på sin webbplats Yhteinen Östersundom.Här kan man även läsa att Östersundom-kommittén officiellt skall besluta om saken på ett möte i fredag.

Att ärendet föranledde livlig diskussion på kommunstyrelsemötet framgår av ett twitterinlägg av Sibbo kommundirektör Mikael Grannas. Det behövdes hela två omröstningar. Vilket månne beslutet hade varit om HFD publicerat sitt avgörande i ersättningsfrågan en dag tidigare?Grannas informerar på Twitter även om att Sibbo kommun den 5 maj ordnar en workshop för att samla åsikter om utkastet till generalplan.Google+ Followers