Slut på metropolpolitiken. Den 18 april 2011

Sannfinländarnas frammarsch är naturligtvis spektakulär, men nästan lika anmärkningsvärd är Centerns tillbakagång. En paradoxal följd av Centerns tillbakagång är att "metropolpolitiken" förlorar sina förutsättningar, åtminstone i den innebörd som metropolpolitiken hittills haft. I regeringen Vanhanen II (och regeringen Kiviniemi) kunde Jan Vapaavuori och Samlingspartiet i Helsingfors med stöd av De gröna utöva påtryckningar mot den centerpartistiska statsministern. Kanske lever metropolpolitiken kvar till namnet, men efter valet existerar inte längre den maktkonstellation som bl.a. föranledde inkorporeringen av sydvästra Sibbo.Helsingin Uutiset publicerade den 13 april på tidningens webbplats en artikel med rubriken ”'Östersundom tulvien takia rakentamiskelvoton'”.Den 14 april publicerade Vartti på Helsingin Sanomats webbplats Oma kaupunki en artikel med rubriken "Östersundomiin kaavaillulla asuntoalueella tulvii - katso kuvat". Tidningen Metro hade dagen innan publicerat en artikel med rubriken "Tulvat kiusaavat Östersundomia". De ovannämnda artiklarna baserar sig på Helsingfors naturskyddsförenings presmeddelande
"Helsingin Östersundomiin suunnittelemalla asunto-alueella tulvii".


Google+ Followers