Överskridning. Den 28 april 2011Helsingfors stadsfullmäktige behandlade igår ersättningen till Sibbo i brådskande ordning. Ärendet var en formalitet och föredragandens förslag klubbades igenom utan diskussion, men jag skulle ändå vilja se en motivering till att beslutet togs i brådskande ordning. Det finns ingen sista betalningsdagen för ersättningen och någon ränta behöver man inte betala på ersättningen. Månne man bara så fort som möjligt vill ha slut på den pinsamma medieuppmärksamheten kring den blyga ersättningssumman?


Ersättningen måste tas upp i fullmäktige eftersom inga medel budgeterats för ersättningen.


Överskridningen, som alltså behandlades i brådskande ordning, fanns i ett tillägg till föredragningslistan. Förutom länkar till Helsingfors förvaltningsdomstols beslut från den 26 januari 2010 och högsta förvaltningsdomstolens beslut från den 12 april 2011 ingick i föredragningslistan ett kort dokument om "beslutshistorien".

Dokumentet med HFD:s beslut är skapat som pdf-dokument redan den 12 april. I själva verket har HFD:s beslut uppdaterats innan det undertecknats och sänts till Sibbo kommun, som fick HFDSs beslut den 13 april.Frågan är om inte HFD (igen) informerade Helsingfors ledning om beslutet innan det delgavs Sibbo.
Med anledning av stadsstyrelsens beslut i det aktuella ärendet på tisdag publicerade Yle igår en nyhetstext med rubriken "Juridisk expertis möts om Sibbo-ersättning".
Yle publicerade igår även ett ljudklipp med kommunsekreterarens kommentar, "Kommunsekreterare Peter Stenwall".I dagens nummer av Hufvudstadsbladet kommenterar Ralf Sundberg i en kolumn den "skamlöst" låga ersättningen. I dagens Hbl ingår även en text med rubriken "Tyck till om Östersunbdom". i texten omnämns så väl webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi som naturskyddsorganistationernas skuggplan på adressen http://www.varjokaava.fi. Skuggplanen offentliggörs idag.


Google+ Followers