Naturautredning. Den 1 april 2011


Helsingfors stadsplaneringsnämnd godkände på sitt möte igår förslaget till utlåtande angående Tuomas Rantanens kläm om en utredning av snabbspårvagnsförbindelser. (Se "Pikaraitiotien liittäminen poikittaisliikenteen raideratkaisuihin. Den 31 april 2011".) I utlåtandet noterar man inte alls vad Rantanens kläm handlar om: Att man bör utreda möjligheterna att att ansluta en eventuell snabbspårväg till Östersundom med regionens spårvägslösningar för tvärgående trafik. Den medvetna vantolkningen av Rantanens kläm är speciellt iögonfallande med tanke på att stadsplaneringsnämnden i Esbo i förrgår godkände en vision enligt vilken det i framtiden skall gå en snabbspårvagnslinje från Hagalund till Vik.Helsingfors stadsplaneringskontor begär anbud på Naturautredningar för den gemensamma generalplanen för Östersundom. Detta framgår bl.a. från webbplatsen HILMa:s meddelande om upphandling.Informationen hittas även på webbplatserna Tarjouskilpailu.fi och Yritystele.fi.På de två webbplatserna hittar man även länkar till några dokument, bl.a. "työohjelma" och "Tarjouspyyntö Östersundomin kuntien yhteisen yleis-kaavan natura-arvioinnista".

Google+ Followers