Jyrkkä ei. Den 24 april 2011


I senaste nummer av tidningen Vartti Itä-Helsinki (20.4) ingår en artikel med rubriken "Jyrkkä ei pakkoliitokselle". Bilden ovan publicerades tillsammans med artikeln. Jag återger här inledningen på artikeln:


Jo viikkoja pääkaupunkiseudulla on kierrellyt huhu, jonka mukaan eduskuntavaalien jälkeinen hallitus ottaa ohjelmakseen alueen kuntien pakkoliitoksen. Kukaan ei tunnusta julkisesti tällaista juonivansa, mutta Vartti kysyi silti varmuuden vuoksi kansalaisten mielipidettä pakkotoimiin.

Vartin teettämä kysely paljastaa, että peräti 68 prosenttia asukkaista vastustaa pakkoliitosta.

Min gissning är att ryktet som Vartti nämner handlar om att man från Helsingfors sida planerade att i regeringsförhandlingarna komma överens om att den blivande centerpartistiska kommunminister utnämner en kommunindelningsutredare, som enligt planerna skulle föreslå en sammanslagning och en folkomröstning. På detta sätt hade man eventuellt lyckats åstadkomma en sammanslagning av Helsingfors och Vanda utan att sammanslagningen formellt sett hade varit en tvångssammanslagning. Eftersom Centern inte lär sitta med i nästa regering, torde planerna inte längre vara aktuella. Metropolpolitiken krävde Centerns medverkan i regeringen.I samma nummer av Vartti ingår det en artikel med rubriken "Tulva uhkaa tulevia taloja".Senaste vecka publicerade Helsingfors stadsplaneringskontor en nyhet med rubriken "Östersundomin yhteisestä yleiskaavaluonnoksesta kerätään mielipiteitä", ifall någon missat nyheten. Inofficiella synpunkter kan ges på webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi. Någon svenskspråkig information om "projektområdet" Östersundom finns inte längre på stadsplaneringskontorets webbplats, men den ovannämnda webbplatsen är tvåspråkig.Naturskyddsföreningarna kommer att offentliggöra sin skuggplan (varjokaava) för Östersundom i torsdag, den 28 april.Google+ Followers