Förutsättningar saknas för en fortsatt metropolpolitik. Den 10 april 2011


I gårdagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Helsingfors blev av med röstspärr", som handlar om Helsingforsregionens samarbetsmöte. Representanter för Helsingforsregionens fjorton kommuner samlades i fredags för att koma överens om ett gemensamt strategiförslag eller en skrivelse som skall överräckas åt den nya regeringen. Enligt vad Borgåbladet rapporterar ser det dåligt ut för metropolpolitiken. I artikeln säger Christel Liljeström att Helsingfors genom att skriva på dokumentet förbundit sig att inte kräva en "kommunfusionsutredningsman".

Den nuvarande regeringens metropolpolitik baserar sig på att att SDP och Samlingspartiet genom krav på tvångssammanslagningar i samband med kommunreformen pressade Centern att särbehandla och gynna "Finlands enda metropol" eller "Finlands enda huvudstad". Den 27 mars publicerades FNB:s notis enligt vilken ordföranden för Samlingspartiets kommunalpolitiska arbetsgrupp, Petteri Orpo dementerar att Samlingspartiet kräver tvångssammanslagningar, fastän man önskar färre kommuner. Jyrki Katainen behöver inte heller längre på samma sätt som för fyra år sedan svansa för Samlingspartiet i Helsingfors.


I gårdagens blogginlägg "Negativ klimateffekt. Den 9 april 2011" berättade jag om valpanelen "Dodon ja Helsyn kaupunkipoliittinen vaaliväittely Vanhalla". Nu har jag sett videoinspelningen av valdebatten, som i hög grad visade sig handla om Östersundom.
På videon syns en del en presentationsdior, men de syns ganska dåligt. Nedan kan man skilt ta del av bilderna.

Igår publicerade Helsingin Sanomat en artikel med rubriken "Työntekijöiden mukaan Kuntaliitossa on kymmeniä kiusaamisen uhreja". Tydligen är det inte bara medlemskommuner som mobbas på Kommunförbundet.

Google+ Followers