Bananrepubliksprejudikat. Den 15 april 2011I TV-nytt ingick igår ett inslag "Sibbo missnöjt med HFD-beslut". Inslaget kan ses på Yle arenan.Yle publicerade tidigare på dagen en nyhetstext med rubriken "Kritik mot HFD:s beslut i Sibbo-Helsingforstvist". I texten kan man bl.a. läsa att Sibbo skall undersöka möjligheten att överklaga på EU-nivå. Yle publicerade på nätet även en artikel med rubriken "Sipoo joutuu säästökuurille KHO:n korvauspäätöksen vuoksi".
"Stöld, säger Sibboborna om sin ynkliga ersättning" är rubriken på paradsidan av dagens nummer av Borgåbladet.Rubrikerna inne i tidningen lyder "'Bananrepubliksprejudikat av HFD'" och "Domstolsbeslutet kränker politikernas rättskänsla". Versioner av artiklarna kan läsas även på nätet under rubrikerna "Domstolsbeslut kränker rättskänslan" respektive
"Bananrepubliksprejudikat säger kommundirektör Grannas".I dagens nummer av Borgåbladet ingår ytterligare en kolumn med rubriken "Andras pengar".I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "'Finland ingen rättsstat längre'".

Thomas Antas publicerade igår ett blogginlägg med rubriken "Quo vadis, HFD?".Nyheten om HFD:s beslut kommenterades livligt även på Facebook.
Om Helsingfors förvaltningsdomstols beslut, som överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, har jag skrivit om i bl.a. inläggen "Avgörande om ersättning. Den 26 februari 2010", "Björntjänst. Den 27 februari 2010", "Den brända jordens taktik. Den 28 februari 2010" och "Saklig och trovärdig utredning. Den 3 mars 2010". Jag har inte ännu sett HFD:s avgörande i ersättningstvisten, men avgörandet skall ses mot bakgrunden av att Helsingfors förvaltningsdomstols synnerligen märkliga beslut med motiveringar. Knappast välkomnar de politiker som ansvarar för inkorporeringen HFD:s oskäliga avgörande. De ansvariga beslutsfattarna och tjänstemännen lämnade ersättningsfrågan öppen. Tidigare Kommunminister Mari Kiviniemi ville inte blanda sig i ersättningstvisten, utan uppmanade parterna att låta domstolen avgöra ärendet. (Se "'Det bästa är att ta en rättegång'. Den 3 oktober 2008" och "Kommunministern tvår sina händer. Den 4 oktober 2008".)


Jag är oskyldig till denne mans blod.Helsingfors naturskyddsförening publicerade på onsdagen ett pressmeddelande med rubriken
"Helsingin Östersundomiin suunnittelemalla asunto-alueella tulvii". Pressmeddelandet har fått uppmärksamhet i medierna. Jag återkommer.

Google+ Followers