Häpeällinen episodi. Den 16 april 2011


I gårdagens nummer av Uusimaa ingår en artrikel med rubriken "KHO siunasi Sipoon ryöstön hylkäämällä korvausvaatimuksen". En kortare version av artikeln kan läsas på webben. Tillsammans med artikeln publicerade tidningen en kortare kommenterande text med rubriken "Laillistettua rosvousta". Här kan inledningsvis läsa att "Sipoon ryöstö on ainakin yhtä häpeällinen episodi suomalaisessa oikeudenkäytön historiassa kuin taannehtivat sotalissyyllisyystuomiot".
Jag har fortfarande inte sett HFD:s beslut, men beslutet går ut på att HFD förkastade Sibbos besvär angående Helsingfors förvaltningsdomstols beslutet om ersättning. Det är skäl att notera att Helsingfors förvaltningsdomstol inte alls gjorde några egna beräkningar av summan för ersättning. Istället valde förvaltningsdomstolen mellan två förslag, Helsingfors på 8,9 miljoner och Sibbos på 95 miljoner, och valde Helsingfors förslag, eftersom man fann Helsingfors utredning "trovärdig". (Se "Saklig och trovärdig utredning. Den 3 mars 2010".)
I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Helsinki aikoo vähentää päiväkoteja Östersundomissa". Helsingfors stad publicerade igår på stadens hemsida en nyhet med rubriken "Östersundomin päivähoitoa ollaan keskittämässä kahteen päiväkotiin". Socialnämnden skall på sitt möte den 19 april besluta om att stänga de finskspråkiga daghemmen i Landbo och på Björnsö. De föreslagna åtgärderna är anmärkningsvärda i sig, då inkorporeringen motiverades med att den förbättrar servicen för invånarna i området. Nu blir avståndet från Björnsö till daghemmet hela 3 km. Som motivering anges i föredragningslistan bl.a. att antalet barn i Östersundom minskar och att "Tietokeskuksen väestöennusteen mukaan alueen väestön kasvu käynnistyy merkittävämmässä määrin aikaisintaan vuonna 2018, mikäli alueen kaavoitusratkaisut etenevät suunnitellusti." Det är närmast komiskt med tanke på hur bråttom det var att lösa "Sibbofrågan".


De berörda invånarna har redan informerats om planerna, men tidpunkten för beslutet är ändå intressant. Enligt förvaltningsdomstolens beslut, som bekräftades av HFD tidigare i veckan, skall fastigheterna där de två daghemmen verkar tillfalla Helsingfors, eftersom de betjänar invånarna i det inkorporerade området. Nu när frågan om ersättning är avgjord behöver fastigheterna inte längre betjäna invånarna. De tillfaller ändå Helsingfors.


Google+ Followers