Korhonen avslöjar. Den 25 oktober 2015

Under den gångna veckan publicerades Jarmo Korhonens bok Maan tapa. Här avslöjar den före detta partisekreteraren att orsaken till att Matti Vanhanen i december 2009 meddelade att han avgår som statsminister var brottsutredningarna kring Nuorisosäätiö. Vanhanen angav först som orsak ett sjukt ben, men senare en "helhetsbedömning". (Se "Helhetsbedömning. Den 29 december 2009".) Efter att i år ha återvänt till politiken gav Vanhanen ytterligare en ny förklaring: barnen, men Korhonens motivering har väl hela tiden varit uppenbar. I mitt inlägg "Allians. Den 23 december 2009" föreslår jag att Vanhanens avgång var aktuell redan en månad före han meddelade om sin avgång. Om Mari Kiviniemi noterar jag följande:

Kiviniemi har föga stöd inom Centern, men Samlingspartiets och Helsingforspartiet skulle knappast acceptera någon annan av de nuvarande centerministrarna som statsminister.

Vid föregående partikongress lyckades Kiviniemi inte bli omvald till viceordförande. I juni 2010 valdes Kiviniemi till partiordförande och blev därmed statsminister.

De ovannämnda blogginläggen har tack vare Korhonens bok fått ny aktualitet. Vanhanens brott i samband med Nuorisosäätiö var preskriberade och Antti Kaikkonen fick som efterträdare sona för Vanhanens gärningar, men med Vanhanen tillbaka som Centerns gruppordförande kanske benranglen i garderoben igen börjar intressera.

Begränsad rätt till gravplats. Den 18 oktober 2015

Reglemente för begravningsväsendet
I mitt inlägg "Seiskarin kaunis Siiri. Den 4 oktober 2015" skriver jag att jag inte kan säga varför och på vilka grunder Östersundom kyrka med gravgård bytte ägare i samband med inkorporeringen år 2009. Tydligen avstod församlingarna i Sibbo rent juridiskt frivilligt från fastigheten. Det torde inte finnas några formella hinder för den kyrkliga samfälligheten i Sibbo att äga en kyrkobyggnad eller en gravgård  på ett område som administrativt hör till Helsingfors. Däremot fanns det inget val för invånarna i inkorporeringsområdet, eftersom församlingstillhörigheten enligt kyrkolagen måste följa kommunindelningen. Om kyrkobyggnaden och gravgården inte hade bytt ägare, så hade invånarna i Östersundom på sätt och vis förlorat sitt kapell och sin gravgård, men Östersundom kapell och gravgård var inte bara östersundombornas, utan har varit viktig för befolkningen i hela södra Sibbo. En förklaring till att församlingarna i Sibbo avstod från kyrkan torde vara att det hade blivit ekonomiskt svårt för församlingarna att underhålla kyrkan samtidigt som man gick miste om en stor del av skatteintäkterna genom förlusten av församlingsmedlemmar.

I samband med att kyrkan och gravgården bytte ägare kom man överens om att även sibbobor fram till år 2040 har rätt till gravplats i  Östersundom. Dess värre  gäller detta endast sibbobor som var mantalskrivna i Sibbo då inkorporeringen ägde rum, vilket man kan läsa i Helsingfors kyrkliga samfällighets "Reglemente för begravningsväsendet" från 2012.

Maktpolitiska intressen. Den 11 oktober 2015

Yle publicerade i onsdags en analys under rubriken "Yle Analyysi: Sote-uudistus on vääntö kokoomuksen ja keskustan vallasta – katso Ylen kartat". Enligt Yles analys är social- och hälsovårdsreformen en kamp mellan Samlingspartiet, som vill ha så få och stora "självstyrelseområden" som möjligt, och Centern, som via Sote-reformen vill förverkliga sin landskapsmodell. Centern har vissa ideologiska skäl för att gå in för landskapsmodellen eller ett större antal självstyrelseområden, men de motsvarar Centerns maktpolitiska intressen. Samlingspartiets skäl att gå in för endast ett fåtal självstyrelseområden och koncentrera makten till några större städer är rent maktpolitiska. Det är samma målsättningar och motsättning som ligger bakom de två senaste kommunreformerna. Regeringen Katainen påstod att kommunreformen med sammanslagningar av kommuner skulle avhjälpa "hållbarhetsunderskottet", men det politiska motivet var att stärka centralorternas makt.

Under ledning av kommunminister Hannes Manninen (c) initierade regeringen Vanhanen I kommun- och servicestrukturreformen KSSR (Paras). En servicestrukturreform var kanske i Centerns intresse, men inte en kommunstrukturreform. Centern fann det dock motiverat att inleda en kommunreform medan partiet hade statsminister- och kommunministerportföljerna. För Centern var det bättre att reformen gjordes med Centern med i regeringen, eftersom man därigenom tänkte sig kunna förhindra en framtida reform  med tvångssammanslagningar av (hela) kommuner. Liksom den senaste kommunreformen misslyckades även KSSR, eller åtminstone upphävdes den av regeringen Katainen år 2011. KSSR förverkligades inte heller  riktigt så som Manninen och Centern hade önskat, men åtminstone för statsminister Matti Vanhanen var det viktigt att man kunde uppnå en överenskommelse om reformen. I  den "parlamentariska" beredningen deltog även Samlingspartiet som utnyttjade situationen. I Manninens "strukturgrupp" hade Helsingforspolitiker i egenskap av representanter för socialdemokraterna och de gröna en stark position, vilket de utnyttjade för huvudstadens intressen. För att uppnå enighet om KSSR-ramlagen erbjöd Centern "metropolpolitiken" och sydvästra Sibbo.

Seiskarin kaunis Siiri. Den 4 oktober 2015

Häromdagen råkade jag läsa om Östersundom kyrka på webbplatsen Helsinginkirkot, som upprätthålls av "Helsingfors församlingar", dvs Helsingfors kyrkliga samfällighet. Speciellt den svenskspråkiga texten har många brister, så som felaktiga översättningar, men även den finska originaltexten innehåller fel. Att altartavlan även på svenska kallas Jeesus tyynnyttää myrskyn avslöjar kvaliteten på översättningen. Riktigt arg blir jag då jag om Hanna Hagbom, vars grav finns på Östersundom kyrkas begravningsplats, läser att hon är "känd för melodin Seiskarin kaunis Siiri". Ifall någon som läser det inte visste, så kan jag upplysa om att texten till sången, som lärarinnan Hanna Hagbom tonsatte, skrevs på svenska av Arvid Mörne och är känd under namnen "Sjömansvisa" och "Båklandets vackra Maja".
Närmast roande är det att "Sipoon alueliitos" i det sista stycket översatts till "annekteringen av Sibbo":

I början av 2009 övergick Östersundoms kyrka till Mikaelin seurakunta i Helsingfors i och med annekteringen av Sibbo. Samtidigt blev den Helsingfors äldsta kyrka.

Dess värre fanns det ingen "Mikaelin seurakunta" då ändringen i församlingsindelningen ägde rum i början av år 2009. Församlingen, till vilken de före detta medlemmarna i Sipoon suomalainen seurakunta anslöts, hette då Mellunkylän seurakunta. (Se "Församlingar. Den 23 februari 2014".) På vilket sätt "Östersundoms kyrka" (sic) "övergick" till den finska församlingen i Helsingfors är intressant. I kyrkan verkar efter inkorporeringen och ändringen i församlingsindelningen så väl Matteus församling som Mikaelin seurakunta. Men kyrkobyggnaden och gravgården lär sedan 2009 ägas och förvaltas av Helsingfors kyrkliga samfällighet. Varför och på vilka grunder fastigheten bytte ägare kan jag faktiskt inte säga. Det får jag återkomma till i ett senare inlägg. Den juridiska ägaren må vara vem som helst, men även om Östersundom kyrka på finska är "Helsingin vanhin kirkko", så är den inte Helsingfors äldsta kyrka. Den äldsta kyrkan i Helsingfors vore en mera korrekt översättning.