Arkiverat: kommunindelningslagen. Den 1 juli 2009


nyckelord: kommunindelningslagen


Tolkningarna och speciellt omtolkningarna av kommunindelningslagen i samband med fallet Sibbo är högst märkliga. Det är skäl att "arkivera" kommunindelningslagen redan med tanke på att den aktuella lagen snart torde vara ersatt av en ny lag. Hur förslaget till ny kommunindelningslag formulerats för att retroaktivt legitimera annekteringen av sydvästra Sibbo är ett kapitel i sig, som avslöjar en hel del både om aktörerna bakom statsrådets Sibbobeslut och om den politiska kulturen i Finland i allmänhet. På bilden nedan överräcker lagarbetsgruppens ordförande, regeringsrådet Arto Sulonen kommunindelningslagarbetsgruppens förslag till kommunminister Mari Kiviniemi. (Se finansministeriets nyhetsbrev 8/2009.)Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar