Kommunförbundet borde representera kommunerna. Den 26 juli 2015

Kommunförbundet söker för tillfället så väl en ny VD som en ny vice VD. Osmo Pieksi, som är stadsdirektör i Orimattila, publicerade med anledning av detta följande tweet:


Det är inte  bara direktörerna som är valda på politiska grunder. Även ordförande för och medlemmarna i kommunförbundets styrelse representerar i första hand politiska partier. Bl.a. Hannes Manninen och Rakel Hiltunen har varit ordförande för kommunförbundets styrelse. Det här förklarar delvis kommunförbundets agerande i samband med fallet Sibbo. Kommunförbundet prioriterade inte bara storstaden Helsingfors framom den medelstora kommunen Sibbo, utan gick även regeringens ärende på bekostnad av Sibbo.


Bro till Björkudden. Den 19 juli 2015Styrelsen för  föreningen För Sibbo besökte i juni Björkudden i Östersundom. Under besöket diskuterades bl.a. planen för en bro för lätt trafik från Björnsö, eller egentligen Skutholmen, till Björkudden. Bron finns med på det senaste förslaget till generalplan för Östersundom. Det nu aktuella förslaget till generalplan kommer knappast att godkännas som sådant, men bron finns även med på "dispositionsplanen" för Björnsö. Om dispositionsplanen hette det ännu för ett år sedan att den saknar rättsverkan, men nu talas det om en "dispositionsplan på delgeneralplannivå" och om en "delgeneralplan för Björnsö". En delgeneralplan för Björnsö kunde godkännas långt före generalplanen för det övriga Östersundom. Samtidigt som man ändrat - eller kanske bara avslöjat - dispositionsplanens roll har gränserna för planeringsområdet ändrats så att hela sundet mellan Skutholmen och Björkudden och därmed den aktuella bron ryms med i området.
Det är ändå högst osäkert att den planerade bron någonsin kommer att byggas. Hufvudstadsbladet publicerade i november ifjol en artikel med rubriken "Gångväg sargar svårt Topelius sista hem" där Mikko Härö, som är direktör på museiverket, säger följande:

Det är ofattbart att man vill rita in en gång- och cykelväg över Björkudden. Området är unikt, genuint och det är av största vikt att man värnar om det och bevarar det intaktÖstersundom parkgata. Den 12 juli 2015Den 30 juni publicerade Helsingfors stad ett en nyhet eller ett meddelande med rubriken "Helsinki solmi sadannen Östersundomin maakauppansa". Hur många markaffärer som man gjort avtal om är en tolkningsfråga, men tydligen hade staden behov av en nyhet när det i övrigt inte händer så mycket i Östersundom. Nyheten fick även stor spridning i medierna, men Helsingfors ursprungliga meddelande innehåller några detaljer som inte noterades.

Av kartbilden framgår det att man gjort ett avtal om mindre än hälften av den 2, 5762 hektar stora fastighet Topp-Ängen, fastän den aktuella fastigheten är obebyggd. I stadens meddelande säger Peter Haaparinne, som är direktör på fastighetskontoret följande:

Hankittu maa-alue tulee olemaan osa keskeistä asuntoaluetta Östersundomissa. Osa siitä tullaan käyttämään Uuden Porvoontien, työnimeltään Östersundomin puistokadun, levennykseen.

I det senaste förslaget till generalplan är området i själva verket område för tätortsfunktioner och dessutom ny plats för Östersundom metrostation. Att vägen som går intill metrostationen skulle kallas Östersundom parkgata är närmast komiskt. För närvarande förvaltas Nya Borgåvägen / Österleden (landsväg 170) från Östra centrum österut av trafikverket, alltså staten. (Se "Från landsbygd till stad. Den 12 december 2008".)

Ringbanan och ringvägen. Den 5 juli 2015I onsdags öppnades Ringbanan i Vanda. Att banan nu står färdig är en följd av fallet Sibbo. På denna blogg har jag redovisat för hur centrala ministrar i regeringen Vanhanen I lovade statlig finansiering av Ringbanan mot att Vanda stödde inkorporeringen av sydvästra Sibbo och avstod från Västerkullakilen. (Se t.ex. "Ringbanan. Den 26 maj 2007" och "Manuskript. Den 26 september 2008".) Helsingin Sanomat publicerade den 29 maj en insändare av Matti Vanhanen, där den före detta statsministern säger att "Kun keskusta edellisen kerran johti hallitusta, Helsingin seudulle tehtiin päätökset Kehäradasta, länsimetron rahoituksesta, Sipoon osakuntaliitoksesta, Aalto-yliopistosta, Kehä III:n rakennustöistä ja Musiikkitalosta." Besluten som Vanhanen nämner är uttryck för den så kallade metropolpolitiken, som motiverades av en märklig maktkonstellation eller allians mellan å ena sidan Centern och å andra sidan inflytelserika beslutsfattare från Helsingfors. Att även beslutet om förbättringen av Ring III har en koppling till Fallet Sibbo har jag försummat, fastän jag i inlägget "Mygel och utpressning. Den 10 december 2008" citerar ur Astrid Nurmivaaras tal vid Sfp:s partidag i Vanda i juni 2007:

Vanda beslutsfattarna duperades t.o.m. att godkänna Helsingfors stads annekteringsplaner av Sibbo med löftet om statlig finansiering till Ringbanan och Ring III.

I sitt utlåtande över Helsingfors framställning ställde stadsstyrelsen i Vanda hösten 2006 följande krav (se "Rädda även Vanda! Den 19 november 2006"):

Vanda stadsstyrelse ställer som villkor, att beslut samtidigt fattas om trafikprojekt som är av betydelse även på riksplanet: byggandet av Ringbanan och förbättrandet av Ring III. Med tanke på regionens bostadspolitiska lösningar bör man få igång byggandet av Ringbanan så fort som möjligt. Åtgärder för att snabbt förbättra Ring III bör inkluderas i statens tilläggsbudget i höst.

Det ovan citerade kravet och utlåtandet härstammar i själva verket från Vanda stadsstyrelsemöte i Köpenhamn den 20 -21 juni 2006. (Se "Ringbanan. Den 26 maj 2007".) Stadsfullmäktige i  Vanda godkände slutligen utlåtandet den 11 december 2006 - efter att kommunindelningsutredaren redan hade presenterat sitt förslag till ändring i kommunindelningen. Allting tyder på att kraven på finansiering av Ringbanan och ringvägen i själva verket var förhandlingsresultat från förhandlingar mellan ledande Vandapolitiker och centrala ministrar i regeringen Vanhanen I och att en överenskommelse gjorts redan före Helsingfors initiativ den 21 juni 2006.


I "Ilaskivis utredning" eller konsultarbete ”Pääkaupunkiseudun rakentamismahdollisuudet 1989”, som gjorts av Pentti Murole och Simo Järvinen (se "Maaseudusta kaupungiksi. Den 19 november 2011") på bilden ovan är ringbanan en förlängning av metrolinjen från Nordsjö.