Cleantech. Den 20 december 2015

Yle publicerade i  onsdags en artikel med rubriken "Östersundom kan ha ett cleantech-kluster redan 2020". Artikeln bygger tydligen på Helsingfors stadskontors Karjalainen, men i artikeln citeras även ur Arbets- och näringsministeriets meddelande "Delegationen för metropolpolitik tillsatt för regeringsperioden 2015−2019", som inte direkt har någonting  med Östersundom att göra. I Yles artikel citeras Ari Karjalainen, som är ledare för Östersundoms områdesbyggprojekt vid Helsingfors stadskansli / ekonomi- och planeringsavdelning - inte vid stadsplaneringskontoret, som ansvarar för den verkliga planeringen. Karjalainen försöker utnyttja regeringens satsning på miljövänlig cleantech för att främja generalplanen för Östersundom. Delegation för metropolpolitik, som Olli Rehn är ordförande för, vill i verkligheten göra hela huvudstadsregionen till en föregångare inom cleantech. Det finns inga skäl till att just Östersundom skulle utgöra ett centrum för företag inom cleantech. I Östersundom kommer det inte att byggas inom de närmaste årtiondena, eftersom Helsingfors här förbundit sig till en metroförbindelse som det saknas förutsättningar för.

I meddelandet "Delegationen för metropolpolitik tillsatt för regeringsperioden 2015−2019" kan man bl.a. läsa följande:

Kaupunki pyrkii jo varhaisessa vaiheessa vuoropuheluun eri sidosrymien kanssa, jotta saadaan tavoitteet mahdollistava yhteinen yleiskaava sujuvammin valmiiksi ilman valtioneuvoston poikkeamismenettelyä.

Vad månne man syftar på här? Ett cleantech-kluster i Östersundom borde inte ha någon juridisk relevans när det gäller skyddet av Natura 2000-området, men kanske kan visionerna om cleantech ändå ses som ett försök till en "dialog" med viktiga referensgrupper.

Campingplats på Granö? Den 6 december 2015

När Helsingfors stadsplaneringskontor för några år sedan började planera ett småhusområde i ett skogsområde vid stranden i Havsrasböle i Nordsjö föreslog invånarförening i Rastböle att man istället skulle förtäta de nuvarande bostadsområdena i Rastböle och att man skulle flytta campingplatsen till Östersundom. (Se "Campingplats. Den 12 maj 2012"  och "Allt kan flyttas till Östersundom. Den 29 juli 2012".) Motiveringen till det nya bostadsområdet var att metrostationens kapacitet borde utnyttjas bättre. Invånarnas alternativ dög naturligtvis inte, men då planera på bebyggelse i skogsområdet hade klubbats igenom lade stadsplaneringskontoren fram motsvarande förslag: de nuvarande bostadsområdena i Rastböle förtätas och campingplatsen flyttas. I förslaget till ny generalplan har nu campingplatsen ändrats till bostadsområde. Stadsplaneringskontorets förslag var att flytta campingplatsen till ett annat område i Nordsjö, men det förslaget gick inte igenom. Det behövs därför nya alternativ.

Helsingin Sanomat publiserade den 10 november en artikel med rubriken "Kokoomus pelasti Talin golfkentän, vihreät paloja keskuspuistosta – Helsingin yleiskaava­ehdotuksesta sopu", där man kan läsa att "Leirintäalueen sijoitspaikka jäi avoimeksi, mutta sellaista on etsitty muun muassa Östersundomista." I Helsingin Uutiset från förra veckoslutet ingår en artikel med rubriken "Rastilan leirintäalueelle etsitään sijaa Granöstä" ("Rastilan leirintäalueelle etsitään uutta paikkaa – olisiko tämä saari ratkaisu?"). Här kan man bl.a. läsa följande:

Östersundomin projektipäällikön Ilkka Laineen mukaan vaihtoehtoja leirintäalueen paikaksi on ainakin kaksi: Granön saari ja Sipoonkorven reuna.
Granö on suuri saari kilometrin päässä mantereesta. Sinne on suunniteltu siltaa, mutta päätöksiä asiasta ei ole tehty. Sijaintiin liittyy toinenkin mutta:
– Granö on Sipoon puolella. Helsinki omistaa siellä maata, mutta täytyy selvittää, miten Sipoo asiaan suhtautuu, huomauttaa Laine.
Helsinki osti osan saaresta 1970-luvulla, kun sinne suunniteltiin ydinvoimalaa. Suunnitelma ei toteutunut. Nykyisin Granössä on mökkejä ja Helsingin leirikeskus.
– Leirintäalue voisi olla järkevää sijoittaa myös Sipoonkorven reunalle.
Matkailijat saisivat silloin heittää hyvästit merelle, sillä leirintäalue tulisi Porvoon moottoritien pohjoispuolelle. Toisaalta sijainti olisi kansallispuiston kyljessä.
Leirintäalueen vaatimaa infrastruktuuria kuten teitä tai viemäröintiä ei löydy kummastakaan paikasta.
Muutos ei muutenkaan tapahdu hetkessä, sillä Östersundomin alueen suurempi rakentaminen alkaa noin 2025.

En campingplats på Granöskulle förutsätta en bro till ön, men de planerna har i praktiken skrinlagts. Planerna på en bro finns ändå  med i det senaste förslaget till generalplan för Östersundom.