Tähän palataan. Den 30 juni 2011

Nyhetsinslag "Oklarheter kring Vanda stads nya stadsdirektör" i TV-nytt 29.6.2011

Vandas nya stadsdirektör Jukka Peltomäki (sdp) är i blåsväder sedan hans kopplingar till advokatbyrån Forma-Futura uppmärksammats. Frågan är varför dessa kopplingar inte uppmärksammades medan Peltoniemi var biträdande stadsdirektör med ansvar för stadsplaneringen och eventuellt kunde ha varit jävig i beredningen av vissa ärenden.

Det är möjligt att det är ett rent sammanträffande, men Peltoniemi lär uppfattas som ett problem för det av Samlingspartiet styrda samarbetet mellan Helsingfors och Vanda. Helsingin Sanomat publicerade den 15 juni en artikel med rubriken "Vantaa löi jarrut itäjatkeelle", där det noterades att beslutsfattare i Vanda vill bromsa utvidgningen av samhällsstrukturen österut. (Se "Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011".) Av någon anledning lades skulden speciellt på Peltomäki. I artikeln i Helsingin Sanomat sade Helsingfors stadsstyrelseordförande Risto Rautava (saml) följande:

Tämä osoittaa, että Vantaan politiikka muuttuu Peltomäen myötä. Tähän palataan kyllä.

Redan som biträdande stadsdirektör hade Peltomäki bromsat Helsingfors planer för Östersundom. Vihreä lanka publicerade i februari en artikel med rubriken "Nyt vääntö vasta alkaa" (se "Utkast publiceras. Den 18 februari 2011") där man kan läsa följande:

Vantaan apulaiskaupunginjohtajan Jukka Peltomäen (sdp) mukaan maanantaina julkistettava kaavaluonnos on pitkälti Helsingin sanelema.
”Tämä on tosin vasta ehdotus, ja sata kysymystä on ratkaisematta. Tästä se vääntö vasta alkaa.”
Peltomäen mukaan Vantaa ei taivu siihen, että rakentaminen ulotetaan Natura-alueille. Vantaan päättäjät ovat moittineet kaavoitusta myös poliittisen ohjauksen puutteesta. Kaupunginhallitus asettikin tiistaina luottamushenkilöistä kootun ryhmän valvomaan kaavoittajien työtä. ...

Helsingin Sanomat publicerade den 19 januari 2010 en artikel med rubriken "Östersundomin Natura-alue voi jäädä rakentamatta" (se "Lås in stadsplanerarna". Den 19 januari 2010) där man kan läsa följande:

"On turha edes lähteä hakemaan Naturan murtamista", Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki (sd) sanoo. Hänen mukaansa yhteistyö alueen suunnittelussa todennäköisesti tyssää, jos Helsinki lähtee ajamaan Kapellvikeniin rakentamista.

Peltokangas var inte heller införstådd i överenskommelsen där Vanda avstod från Västerkullakilen. I Helsingin uutiset ingick den 9 februari 2008 en artikel med rubriken "Ala-Tikkurilan luovuttamissesta neuvotellaan, ei neuvotella..." (se "Nedre Dickursby. Den 9 februari 2008") där man kan läsa följande:

Jukka Peltomäki on kuitenkin yhä sitä mieltä, ettei Ala-Tikkurila-asiaa ole haudattu.
– Asiaa on pidetty esillä virkamiestapaamisissa. Jatkossa asiasta keskustellaan entistä enemmän, koska se on vielä monella tavalla ratkaisematon kysymys.
- Kun Västerkullan kiilan luovuttamisesta Helsingille sovittiin, niin samalla päätettiin, että Ala-Tikkurilan kysymys ratkaistaan kaupunkien yhteisissä neuvotteluissa myöhemmin, Peltomäki jatkaa.


Den 18 januari 2008 hade Vantaan Sanomat publicerat en artikel med rubriken "Västerkullan kiilassa jätetään hyvästit Vantaalle" (se "Historielös metropol. Den 3 februari 2008"), där man kunde läsa följande:

Peltomäen mukaan suunnitelmia Ala-Tikkurilan liittämisestä Vantaan kaupunkiin ei ole haudattu, vaan kaupunginjohtajat neuvottelevat yhä asiasta. Jos Ala-Tikkurila liitetään Vantaaseen, raja siirtyy kaupunkien välillä Kehä III:een.

Kanske kände Peloniemi inte till att Vanda istället hade fått den statliga finansieringen av Ringbanan som ersättning för Västerkulakilen och för att Vanda skulle stöda ändringen i kommunindelningen. Eller kanske låtsades han bara om att han inte kände till överenskommelsen, som man inte kunde omnämna i offentligheten.

Halvfärdiga byggnadsprojekt. Den 29 juni 2011

Bbl 28.6.2011 s 6


I gårdagens nummer av  Borgåbladet ingår en artikel med rubriken Generalplanen inte bra för skärgården. Artikeln handlar inte om den nyligen godkända delgeneralplanen för skärgården och kusten i Sibbo, utan handlar uttryckligen om utkastet till generalplan för Östersundom. Borgåbladet har talat med Gunilla Holmberg, som är ordförande för skärgårdsdelegationen i Sibbo. Bl.a. kritiseras bristfälliga översättningar och bristande information på svenska.

Geoinformationsservice  http://ptp.hel.fi/ptpa/Default.aspx

Ännu igår kunde man på Helsingfors stads digitala karta med geoinformation läsa att man fram till den 28 juni får besvära sig över beslutet om lov för en näridrottsplats. På kartan har idrottsplatsen lokaliserats till Nya Borgåvägen invid vägskälet till Björnsö. Byggnadsarbetet gäller dock bollplanen i Landbo, vid Landbovägen 26.


I själva verket lär den sista ändringssökandedagen ha varit den 27 juni, medan tillståndet, som beviljats av tillståndsenhetens chef och/eller stadsmiljöenhetens chef, enligt anslaget beviljats den 10 juni.

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/405f6d804a177384ab26eb3d8d1d4668/lautakunta27052011.doc?MOD=AJPERES&lmod=-793783913

Att näridrottsplatsen hamnat så fel på kartan torde hänga samman med projektets lokalisering på kartan i budgeten. Här har i "idrottsplatser" (i pluralis) lokaliserats till Östersundom gård. (Se "De största byggnadsprojekten. Den 13 december 2010".) Orsaken torde vara att "idrottsplatserna" som beviljats medel i budgeten inkluderar så väl bryggan och badstranden i Husö som bollplanen i Landbo. (Se "Kommer fram i tö. Den 8 november 2010".) Därför har platsen för projektet inte större noggrannhet än att det är lokaliserat till distriktet Östersundom. Något lov för ansökan 57-2026-10-C för bryggan och badplatsen i Husö har dess värre inte beviljats.
Idag har rutan med datum för sista dagen att säka ändring försvunnit och den lilla bollen med i:et bytt färg från lila, som står för "bygglov i besvärsskedet", till blå, som står för "halvfärdiga byggnadsprojekt". Det är dock snarare projektet på Husö, som utan lov inleddes för ett år sedan, som är ett halvfärdigt byggnadsprojekt.

Navteq och 3D. Den 28 juni 2011I mott blogginlägg "Picasa, Panoramio och Google Earth. Den 26 juni 2011" skrev jag om mina bilder på Picasa webalbum. Då jag i tiden hade min blogg på Yahoo! 360° publicerade jag bilder i några album på tjänsten Flickr, som hade köpts upp av Yahoo! år 2005. Albumen på Flickr har titlarna "Västerkullakilen", "Bebyggelsen börjar i Sibbo", "Sydöstra Helsinge", "Rädda Sibbo", "Borgarstrandsviken", "Gränsen" och "Svarta backen". Med fotografierna ville jag speciellt visa hur fina områden Vanda planerade att frivilligt avstå ifrån. I bildinformationen eller fotografiernas exif data kan man läsa att (de flesta av) bilderna är tagna med en kamera av modell Samsung Digimax L60. Detta är faktiskt den första kamera som jag ägt och jag köpte den för att kunna illustrera min blogg hösten 2006. Jag var alltså en synnerligen oerfaren fotograf när de första bilderna togs.
Liksom bilderna på Picasa webalbum och Panoramio är mina bilder på Flickr lokaliserade på kartan. Att någon denna väg skall hitta mina bilder är osannolikt, men tjänsten fungerar väl när man vill ta reda på var ett fotografi är taget. Där Googles Picasa och Panoramio använder sig av Google maps använder sig Flickr och Yahoo! maps av kartmaterial som levereras av Navteq. Även Microsoft Bing maps och Nokias Ovi maps använder sig av kartmaterial från Navteqs, som köptes av Nokia år 2008. Även när det gäller digitala kartor har vi alltså två läger: å ena sidan Google och och andra sidan de gamla jättarna Yahoo!, Microsoft och Nokia. Andra som använder sig av Navteqs kartor är bl.a. Garmin och Magellan, medan Apples iPhone använder Googles kartor. Just när det gäller kartor förefaller Nokia fortfarande vara konkurrenskraftig. Speciellt imponerad är jag av Ovi maps 3D, som än så länge är en betaprodukt. Det tredimensionella visningsläget med bl.a. tredimensionella byggnader och träd är tillgängligt även för en del av Östersundom, så som framgår av bilden nedan. Här handlar det alltså inte om helikoptervy, utan man kan kontinuerligt vrida och vända på landskapet.
Kommunfullmäktige i Lillkyro och stadsfullmäktige i Vasa röstade igår för en kommunsammanslagning. Situationen är intressant då Lillkyro och Vasa saknar gemensam gräns. Om den tänkta kommunsammanslagningen har jag skrivit i bl.a. inlägget "Vasa, Lillkyro och Sibbo. Den 7 februari 2010".

Sipoonkorpi. Den 27 juni 2011


I senaste nummer av Sipoon Sanomat ingår en en text med rubriken "Yleisöjuhla elokuussa Sipoonkorvessa". Det är Forststyrelsen som ordnar fest för allmänheten med anledning av den nya nationalparken. I texten omnämns adressen www.luontoon.fi/sipoonkorpi, som leder vidare till adressen
www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/sipoonkorpi. En motsvarande svenskspråkig sida finns på adressen www.utinaturen.fi/utflyktsmal/nationalparker/sibbostorskog. Adressen www.utinaturen.fi/sibbostorskog fungerar inte för tillfälle. Under "Aktuellt i Sibbo storskog" kan man läsa den senaste nyheten "Bege dig till Sibbo storskog för att fira den nya nationalparken 27.8.2011". En engelskspråkig motsvarande sida finns på adressen www.outdoors.fi/destinations/nationalparks/sipoonkorpi, medan inte heller den direkta adressen www.outdoors.fi/sipoonkorpi fungerar.Sipoonkorpi är alltså det internationella namnet på Sibbo storskog, liksom Ekenäs skärgård nationalpark på engelska på Forsstyrelsens webbplats heter Ekenäs Archipelago National Park. En nyhet som saknas under "Aktuellt i Sibbo storskog" men finns under "Ajankohtaista Sipoonkorvessa" har rubriken "Äänestä tunnus Sipoonkorven kansallispuistolle ja voit voittaa mökkiloman!" Här hänvisas man direkt till Vartti Itä-Uusimaa på adressen itauusimaa.vartti.fi/kampanja/sipoonkorpi.På Varttis webbplats finns en länk till en (engelskspråkig) sida på Facebook med adressen https://www.facebook.com/pages/Sipoonkorpi-National-Park/224641077548704. Sibbo storskogs nationalpark har dock på Facebook en annan sida med adressen http://www.facebook.com/sipoonkorvenkansallispuisto.

Picasa, Panoramio och Google Earth. Den 26 juni 2011


I mitt inlägg "Extras. Den 6 juni 2011" presenterade jag mitt album "Inkorporeringsområdet". Albumet består så till vida av extra material att de flesta av fotografierna inte har publicerats i något blogginlägg. Detta album, liksom albumet "Fallet Sibbo", som från tidigare syns som slideshow upp i högra marginalen på denna blogg, finns på tjänsten Picasa webalbum, som köptes av Google år 2004. I album på Picasa finns även de nästan 3000 bilder som jag publicerat på denna blogg. Dessa bilder, som är fördelade på fyra album, nås endast via länkar. Bläst kan man söka bland bilderna i läget MosaicDynamic Views. Det tar dock tid att rulla ner till äldre bilder. I Albumet "Fallet Sibbo" har jag samlat speciellt viktiga bilder i en bestädm ordning, som följer en viss story line. Albumet "Inkorporeringsområdet" består däremot till stor del av överblivna fotografier, som jag själv tagit med mobilen eller annan enkel kamera. Bilder tagna med min nyare mobiltelefon med GPS har automatiskt koordinater, men nu har jag även gett övriga bilder koordinater, så att de kan lokaliseras på kartan.
En del av bilderna i albumet "Inkorporeringsområdet" på Picasa har jag överfört till Panoramio, som Google köpte upp år 2007. Geotagging är en central funktion på Panoramio och fotografierna på denna tjänst kan ses på Google maps.
Efter granskning har mina bilder på Panoramio överförts till Google Earth. (Ladda ner och öppna kml-filen, om du har Google Earth installerad på datorn.)


Dålig förvaltningskultur. Den 25 juni 2011I senaste nummer av Sipoon Sanomat inår en artikel med rubriken "'Östersundomin kaavoitusta ei saa pilata kiireellä'". I artikeln refereras till ett pressmeddelande angående Helsingfors naturskyddsförenings utlåtande eller åsikt om utkastet till generalplan för Östersundom. Föreningens utlåtande "Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n (Helsy) kannanotto kolmen kunnan yhteisen Östersundomin yleiskaavaluonnoksen valmisteluaineistoon"  finns på föreningens webbplats. Jag citerar ur utlåtandet:

Helsy pitää tarkoitushakuisena ja huonona hallintokulttuurina Östersundomin yhteisen yleiskaavaluonnoksen kiireistä aikataulua. Yleensä merkittävissä kaavamenettelyissä osallistumis- ja arviointisuunnitelman lausuntokierroksen ja yleiskaavaluonnoksen julkipanon välillä on useita kuukausia. Vaikka Helsingin kaupunki on tehnyt esiselvityksiä liittyen joukkoliikenteeseen, kaupunkirakenteeseen ym., tarvitaan lisää myös selvityksiä etenkin rakentamisen vaikutuksista Natura 2000 –alueisiin kuten luonnonsuojelulain 65 § edellyttää. Östersundom on poikkeuksellisen vaativa kohde ja sen kaavoitus tulee laatia sen mukaisella huolellisuudella, mieluiten vasta maakuntakaavan laatimisen jälkeen.

Utlåtandet avslutas med ett krav på miljökoncekvensbedömning av valet av spårvägsförbindelse:

Yleiskaavaluonnoksen aikana on tehtävä perusteellinen selvitys ekotehokkaimmasta
liikenneratkaisusta. Raideliikenteen osalta tarkastelussa on huomioitava eri raideliikennevaihtoehtojen, raidelinjausten ja asemien määrän ympäristövaikutukset ja ekotehokkuus. Raideliikenneratkaisun rakentaminen on ympäristövaikutuksiltaan sitä luokkaa, että vaadimme hankkeelle ympäristövaikutusten arviointi -lain mukaista harkinnanvaraista YVA-selvitystä.

Jukola. Den 24 juni 2011


[Orienteringskartor från området för Jukolakavlen 2012.]

Helsingin Uutiset publicerade igår en artikel med rubriken "Vuoden kuluttua Jukolan Viesti suunnistetaan myös hieman Helsingissä". (Artikel har i Vantaan Sanomat publicerats under rubriken "Vuoden kuluttua Jukolan viesti suunnistetaan Vantaalla".) I artikeln kan man läsa följande:

Valio-Jukola käydään osittain Helsingin Sipoolta nappaamilla alueilla. Rakentamista Östersundomin kallioalueella ei kuulemma ehditä aloittaa.

Det senare påpekandet låter som oavsiktlig sarkasm. Jag har tidigare på denna blogg skrivit om Jukola-kavlen 2012 i inlägget "Jukolakavlen i Helsingfors. Den 17 mars 2009". På Valio-Jukolas webbplats kan man läsa att "Valio-Jukola bjuder en unik upplevelse alldeles nära Helsingfors." Här lär man dock inte syfta på att tävlingscentralen i öster gränsar till Helsingfors administrativa område. Kartan nedan visar området där det råder träningsförbud för dem som tänker deltaga i Jukola- ellere Vänla-kavlen nästa år. På arrangörernas karta följer kommungränserna kommunindelningen före 2009.En liten del av området hör fortfarande till Sibbo.
Ett flertal tidningar publicerade igår på eftermiddagen FNB:s notis "Valtio ja Helsinki tekivät vaihtokaupat Sipoonkorvesta". I notisen kan man bl.a. läsa att "Valtio sai torstaina vaihtokaupassa Helsingiltä yli 420 hehtaaria metsää Sipoonkorven kansallispuiston laajentamiseen." Jag har skrivit om den aktuella affären speciellt i inläggen "17 fastigheter. Den 16 maj 2011" och "Helibanans station. Den 2 juni 2011".

I gårdagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en ledarartikel med rubriken "Metropolipolitiikka on palasina". I samma nummer av tidningen ingår en artikel med rubriken "Metropolille vain vähän villoja" och dårraden "Uusi hallitusohjelma saa pääkaupunkiseudulla laimean vastaanoton". Yle har idag på morgonen publicerat en nyhetstext med rubriken "Virkkunen: Ei metropolilakia".

QR-kod. Den 23 juni 2011


I mitt inlägg "Dynamic Views. Den 21 juni 2011" skrev jag om alla appar och tjänster som finns tillgängliga på Blogger. Avigsidan är att bloggen lätt blir tung och långsam att ladda ner. Detta är speciellt ett problem då man använder mobiltelefoner eller mobila internetförbindelser, vilket ofta är fallet under semestern. Senaste sommar ändrade jag tillfälligt inställningarna så att det på startsidan bara fanns ett inlägg att ladda ner i gången.Jag publicerade även en mobiltaggar, bl.a. en QR-kod, så att man snabbt skulle kunna öppna min blogg på mobilen. (Se "Mobiltaggar. Den 19 juli 2010".) Problemet var att det saknades en skild version för mobila terminaler. Nu har Blogger löst problemet genom mobila mallar (mobile tamplatses). Den mobila versionen av bloggen nås via webbadressen http://wadenstrom.blogspot.com/?m=1. Uppe i marginalen till höger (på normalt visningsläge) finns en länk ("Mobil") till denna url. (Adressen http://wadenstrom.blogspot.com/?m=0 leder till webbversionen.) Vill man så kan man även knäppa in en kortare url, goo.gl/vYQle. Lättast öppnar man min blogg på en smart mobil genom att skanna den mobila taggen eller koden ovan med en QR-kodläsare.

QR-koden finns även i högra marginalen. På skärmbilden ovan skannar jag in OR-koden med streckkodsläsaren Upcode, som fungerar med operativsystemet Symbian och kan laddas ner till Nokia-telefoner med plattformen Serie 60. När avläsningen av koden lyckats syns koden som grön och webbadressen dyker omedelbart upp i listen ovanför kamerabilden.Mobilens webbläsare öppnas av sig själv och den mobila, och lätta versionen av bloggen laddas snabbt ner.Föga överraskande är de mobila mallarna för bloggarna på Blogger / Blogspot inte optimerade för Nokias Serie 60, men de fungerar ändå väl, speciellt om man vänder på telefonen, så som jag har gjort med min Nokia E52 på skärmdumpen ovan.
På bilden ovan har jag rullat ner lite i helskärmsläge och minsta zoomnivå. En klick med muspekaren innanför den blåa ramen leder till valt inlägg.


Visningsläget för mobila terminaler (mobile tamplatses) är tillgängligt och användbart även för (desktop och laptop) datorer, speciellt då man endast har tillgång till långsam mobil internetförbindelse. På den mobila startsidan syns endast rubriken, översta bilden och den första raden i varje inlägg, men det mycket enkelt att välja och öppna inlägg.
I mitt inlägg "Kranskommunerna till historien? Den 19 juni 2011" noterade jag att ingen av medlemmarna i arbetsgruppen för förvaltnings- och kommunfrågor i regeringsförhandlingarna såg ut att bli minister.Så gick det, men så väl Jouni Backman och Jan Vapaavuori har istället valts till ordförande för respektive riksdagsgrupp. Före Vapaavuori blev bostadsminister i regeringen Vanhanen II var han viceordförande för den samlingspartistiska riksdagsgruppen.


Kommunstyrelsen i Sibbo hade igår möte på Simsalö. Yle har med anledningen av mötet idag publicerat en nyhetstext med rubriken "Sibbo vill bibehålla kommunalskatten", där man bl.a. kan läs följande:


Sibbo står inför stora investeringar, speciellt då det storkök som Helsingfors fick i och med annekteringen av Östersundom, skall ersättas. Då huvudstaden betalade endast en bråkdel av investeringarnas värde faller det på Sibbo att investera på nytt, och då verkar diskussionen gå het speciellt om hur mycket lån det lönar sig att ta för detta.

Inget ställningstagande för metro. Den 22 juni 2011


Helsingforsregionens miljötjänster (Helsingin seudun ympäristöpalvelu, HSY) antog på sitt möte den 17 juni ett ställningstagande angående beredningsmaterialet för den gemensamma generalplanen för Östersundom. Förslaget till utlåtande och det antagna utlåtandet hittas i mötesprotokollet. Speciellt avsnittet "Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen" är intressant. Enligt förslaget i föredragningslistan fanns här ett stycke som löd enligt följande:

Alueen liikenneratkaisuna on vähäpäästöinen raideliikenneratkaisu, metro. Alueella varaudutaan 65 000 - 70 000 asukkaaseen 30 - 40 vuoden aikajanalla. Metroinvestoinnin kannattavuuden kannalta asukasmäärän toteutuminen on tärkeää. Metro palvelee tulevaisuudessa parhaiten Helsingin keskustan suuntaan ja mahdollisesti Etelä-Espooseen matkustavia asukkaita ja erityisesti työmatkaliikennettä. On tärkeää panostaa metron houkuttelevuuteen, jotta se toimisi kilpailukykyisenä liikkumismuotona henkilöautoliikenteelle. Alueen toteuttamisessa onkin tärkeää, että metro rakennetaan samassa aikataulussa asuinrakentamisen kanssa, jotta asukkailla on mahdollista käyttää vähäpäästöistä joukkoliikennettä heti alueelle muuttaessaan. Myös suunnitellut, tehokkaat joukkoliikenteen poikittaiset yhteydet kehäteille on syytä järjestää samassa aikataulussa. On hyvä, että liikkumistarvetta pyritään tietoisesti vähentämään myös alueen työpaikkaomavaraisuutta ja palveluita kehittämällä.

På förslag av föredragande, verkställande direktör Raimo Inkinen ändrades det aktuella stycket så att det i det slutliga utlåtandet lyder enligt följande:

Alueen toteuttamisessa onkin tärkeää, että raideliikenne rakennetaan samassa aikataulussa asuinrakentamisen kanssa, jotta asukkailla on mahdollista käyttää vähäpäästöistä joukkoliikennettä heti alueelle muuttaessaan. Myös suunnitellut, tehokkaat joukkoliikenteen poikittaiset yhteydet kehäteille on syytä järjestää samassa aikataulussa. On hyvä, että liikkumistarvetta pyritään tietoisesti vähentämään myös alueen työpaikkaomavaraisuutta ja palveluita kehittämällä. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster vill alltså inte ta ställning för en metrolinje. Däremot vill man fortfarande att spårvägsförbindelse byggs enligt samma tidtabell som bostadsbyggandet. I mitt inlägg "Östersundomkommittén gav utlåtande. Den 18 juni 2011" har jag noterat att Östersundomkommittén inte vill ha några dylika förpliktelser i landskapsplanen.

Dynamic Views. Den 21 juni 2011De gröna i  Vanda publicerade igår en nyhet med rubriken "Östersundomin suunnittelun lähtökohtana alueen luontoarvot". I nyheten eller inlägget berättas om De grönas bedrifter (saavutuksia) i samband med Vandas utlåtande över utkastet till gemensam generalplan för Östersundom. Jag citerar:

Vihreät ovat nostaneet esille, että yleiskaavan luonnoksessa tulee ottaa tarkasteltavaksi muitakin kuin metroon perustuvia joukkoliikennevaihtoehtoja, mm. pikaratikka, joka mahdollistaisi huomattavasti pienemmän asuinrakentamismäärän kuin metro.

Vihreiden aloitteesta Vantaan lausuntoon Östersundomin yleiskaavaluonnoksesta lisättiin seuraava teksti: “Kaava-alueen ekologisia ja virkistyskäyttöä palvelevia viherkäytäviä tulee leventää, etenkin Sipoonkorvesta Helsingin merenrannan Natura-alueille ja suunnitella tarvittava Porvoonväylän ja ratavarauksen ylittävä viheryhteys. Vantaan yleiskaavan mukaiset luonnonsuojelu- ja luo-alueet on otettava huomioon kaupunkirakenteessa. Vantaa pitää käynnistyvää Natura-vaikutusarviointia tärkeänä.”När jag för fem år sedan började blogga om fallet Sibbo använde jag mig av en Yahoos bloggtjänst, som utgjorde en del av den sociala nätverkstjänsten Yahoo! 360°. Det var en felbedömning. Yahoo! 360° konkurrerades ut av andra sociala medier och bloggtjänsten var inte speciellt välfungerande. Yahoo! 360° lades slutligen ner för två år sedan. Alla inlägg från min blogg på Yahoo! flyttade jag över till den nya bloggen på Blogger / Blogspot, men i de äldre inläggen finns det en hel del döda länkar. Blogger har helt överlägsna egenskaper och det hänger samman med att Blogger 2003 köptes upp av Google och integrerades med Googles andra tjänster. På Internet är Google helt suverän. Att konkurrera med Googles tjänster är mycket svårt, vilket även Nokia fått erfara den senaste tiden. Med Blogger är det som med Googles operativsystem för smarta mobiltelefoner Android. Förutom att bloggtjänsten Blogger är integrerad med Googles egna tjänster, finns det rikligt med appar eller gadges till tjänsten. Dessutom är Blogger gratis. I sig har jag ingenting speciellt emot Google, men bolaget börjar vara allt för dominerande på Internet. Ändå är jag smått entusiastisk över Googles tjänster, inte minst de som är integrerade med Blogger.
En av de nyaste egenskaperna hos Blogger /Blogspot är Blogger Dynamic Views med bl.a. obegränsad rullning. Genom att lägga till /view till adressen till denna blogg, http://wadenstrom.blogspot.com så att man får adressen http://wadenstrom.blogspot.com/view så kommer man till den "dynamiska" varianten av min blogg. Allra bäst fungerar dynamic views med Googles egen webbläsare Chrome, för vilken man kan installera Blogger Dynamic Views Chrome extension, via vilken man kan välja mellan de olika dynamiska visningslägena. Det lättaste sättet att oberoende av webbläsare nå de dynamiska lägena är att klicka på länken Dynamic Views  uppe i högra marginalen i denna blogg. En klick på denna länk leder till det förvalda läget Sidebar. Övriga fyra lägen kan väljas med en menyknapp.


Speciellt gillar jag lägena Mosaic och Flipcard.. På läget Mosaic kan man rulla ända ner till det första inlägget "Sibbo. Den 9 juli 2006".Visningsläget Flipcard har det förvalda läget Recent, men där till ytterligare tre lägen: Date, Label och Author.Label står för etikett. Visningsläget till ära har jag nu lagt till en ny etikett, generalplan, som står för inlägg som behandlar den gemensamma generalplanen för Östersundom.Ely-centralens ställningstagande. Den 20 juni 2011


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en notis med rubriken "Sibbo storskog blir större". I notisen säges det att "Regeringsprogrammet lovar att staten byter till sig flera kommunägda markområden.


I det nya regeringsprogrammet står det faktiskt att "Laajennetaan Sipoonkorven kansallispuistoa valtion ja seudun kuntien välisin maanvaihdoin sekä METSO-ohjelman keinoin."Utlåtandet om utkastet till gemensam generalplan för Östersundom som kommittén bestående av Vandapolitiker gav (se "Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011") utgör ett allvarligt hot mot generalplanen. Frågan är om Vandapolitikerna kan godkänna en generalplan som motsvarar det aktuella utkastet. I och för sig är det dock inte omöjligt att man går med på att rita ut en metrolinje genom Västerkulla och Västersundom, fastän man inte har för avsikt att förverkliga den. Ett större hor mot den gemensamma generalplanen kan Ely-centralens (Närings-, trafik- och miljöcentralens) utlåtande eller ställningstagande vara. I Ely-centralens utlåtande "Kannanotto Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineistoon" finns en hel del synnerligen kritiska synpunkter på utkastet till gemensam generalplan.

Utlåtandet inleds med ett påpekande om att det hade behövts flera alternativ. Jag citerar:

Yleiskaavaa varten on tehty paljon perusteellista ja hyvää selvitystyötä. Rakennemalleista on valittu yksi pohjaksi luonnokselle. Uudenmaan ELY katsoo, että koska kyseessä on merkittävä kaava merkittävine seudullisine vaikutuksineen, tulee tässä vaiheessa olla useampia vaihtoehtoja, joiden vaikutuksia osalliset voivat arvioida. Vaihtoehtotarkastelulla on merkitystä Natura -kysymyksen ja YVA tarpeen harkinnan kannalta.

Angående förhållandet mellan den gemensamma generalplanen och landskapsplanen säger Ely-centralen att "ELY-keskus kiinnittää kaupungin huomiota siihen, että maakuntakaavoitus ohjaa yleiskaavoitusta."

Ely-centralen har en hel del betydelsefullt att säga om Natura 2000-områdenas betydelse. Jag citerar:

Yleiskaavaluonnos ei sisällä lainkaan arviointia esitetyn maankäyttöratkaisun vaikutuksista Sipoonkorven tai Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 –alueiden luonnonarvoihin.
Natura-arviointi on tehtävä, jos hanke tai suunnitelma joko yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura -alueen suojelun perusteena olevia luontoarvoja. (LsL 65 §).
Jos hanke tai suunnitelma merkittävästi heikentää luontoarvoja viranomainen ei saa myöntää lupaa tai hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa. Poikkeamisen tästä voi myöntää valtioneuvosto yleisistunnossaan mikäli (LsL 66 §):
1. hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä
2. muita vaihtoehtoja ei ole

Edellä mainittujen kohtien on oltava yhtä aikaa voimassa. Kaikki vaihtoehdot on siis tutkittava samanveroisesti.
Natura -alue siis jää olemaan, mutta heikentävä toimenpide sallitaan. Heikentämisen sallimiseen liittyy luontoarvojen menetyksiä kompensoivan alueen osoittaminen. Kompensaation sisältö ja laajuus määräytyvät heikentämisen laadun, laajuuden ja sisällön mukaan. Usein vaaditaan vähän enemmän kompensoimaan menetystä, koska ei päästä sataprosenttiseen vastaavuuteen. Maantieteellisen sijainnin tulee olla suunnilleen sama. Kompensaatiosuunnitelma menee lausunnolle komissioon.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että yleiskaavaluonnoksessa esitetyt rakentamisalueet ovat niin mittavia, että LsL 65 §.n mukainen täysimääräinen Natura-arviointi on tarpeen sekä Sipoonkorven että Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien osalta.
Yleiskaavaluonnoksen maankäyttöratkaisussa tehokas ja laajamittainen rakentaminen on tuotu eri suunnista Natura-alueiden välittömään läheisyyteen. Tämän vuoksi voidaan jo ilman luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista arviointiakin suoraan tehdä johtopäätös, että se esitetty kaavaratkaisu heikentäisi merkittävästi ainakin niitä luonnonarvoja, joiden perusteella Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet on nimetty Natura 2000 –verkostoon. Yleiskaavaluonnoksen maankäyttöratkaisu ei siten nykymuodossaan ole hyväksymiskelpoinen (LsL 66 §).
Uudenmaan ELY –keskus on useissa yhteyksissä tuonut esiin, että arviointeja Natura-alueiden luontoarvoihin on syytä tehdä koko kaavaprosessin ajan eri vaihtoehdoista pyrkien valitsemaan sellaiset kaavaratkaisut ja kaavamääräykset, joilla haitalliset vaikutukset luontoarvoihin joko poistetaan tai minimoidaan. Suunnittelutyötä on jatkettava selvittämällä eri kaavavaihtoehtojen vaikutukset.

Ely-centralen har även anmärkningar angående de ekologiska korridorerna. Även de bristande motiveringarna till Sibbo storskogs södra gräns påtalas:


Yleiskaavaluonnoksessa ei ole osoitettu riittävällä tavalla ekologisia yhteyksiä rannikolta Sipoonkorpeen, eikä myöskään rannikon suuntaisesti. Luonnoksessa osoitetut käytävät ovat toimiakseen liian kapeita sekä lisäksi rakentamisalueiden ja liikenneyhteyksien pirstomia. Riittävät ekologisten yhteydet ja viheralueet ovat myös olennainen tekijä Natura-alueisiin kohdistuvien haitallisten vaikutusten torjunnassa. Luonnoksessa ei toteudu VAT:n vaatimukset ekologisten yhteyksien säilymisen edistämisestä suojelualueiden ja tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä.
Kaavaluonnokseen on merkitty Sipoonkorven ohjeellinen eteläraja ilman asianmukaisia selvityksiä lähinnä rakentamiseen varattuja alueita mukaillen. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa paremmin huomioon Sipoonkorven yhtenäisyys ja ekologiset yhteystarpeet. Rajan määrittäminen edellyttää myös arviointia suunnitellun rakentamisen vaikutuksista Sipoonkorven kansallispuistoon ja Natura-alueeseen.
Viheraluejärjestelmää suunniteltaessa tulee toteuttaa valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta turvata suunnittelussa väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävä viheralueverkoston jatkuvuus.

Om kulturmiljöerna säger Ely-centralen följande:

Östersundomin kartanon osalta vanhojen laidun- ja peltoalueiden / avoimien maisematilojen säilyminen osana alueen ajallisesti pitkän maankäytön (viljely, laidun) historiaa olisi tärkeää. Tämä on myös maisema-arvo sekä tärkeä alueen identiteettiin kuuluva ominaispiirre. Seikat on tuotu esiin myös inventoinneissa ja maisemaselvityksessä sekä mainittu myös kaavaselostuksessa. Pelto-/viheraluetta tulisi laajentaa Östersundomin kartanon osalta. Västerkullan kartanoa ympäröivät laajahkot viljelyalueet, jotka ovat tärkeitä maiseman ja maankäytön historian näkökulmasta. Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kantatilojen osalta on tärkeää, että niiden agraari luonne pystytään säilyttämään.
Alueella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt tulee merkitä kaavakarttaan aluerajauksina. Kaavamääräyksissä tulee todeta, että kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jota koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. ...
Länsisalmen kylän historiallinen kerrostuneisuus on tärkeä samoin kuin Granön vanha kylämiljöö osana saaristokulttuuria. Niiden säilyminen tulee turvata tulevassa suunnittelussa ja rakentamisessa.

Utlåttandet avslutas med följande sammanfattande konstaterande:

Jatkosuunnittelussa on esitettävä erilaisia kaavavaihtoehtoja, joiden vaikutukset on samanveroisesti arvioitava. Tällä on merkitystä mm. Natura -kysymyksen ja liikennejärjestelmäratkaisujen YVA -tarpeen arvioinnin kannalta.

Kranskommunerna till historien? Den 19 juni 2011

Det blev ingen ny motropolregering. Speciellt kan det noteras att förra regeringens bostads- och "metropolminister" Jan Vapaavuori inte ingår i regeringen Jyrki Katainen. Hufvudstadsbladet hann redan på första sidan av gårdagens tidning erbjuda kommunministerns portfölj åt Vapaavuori, men det blev ingen portfölj för Vapaavuori eller Samlingspartiet i Helsingfors denna gång.

Ingen av medlemmarna i arbetsgruppen för förvaltnings- och kommunfrågor i regeringsförhandlingarna ser ut att bli minister. Samlingspartiets representant i arbetsgruppen var Jan Vapaavuori, men även Vapaavuoris före detta specialmedarbetare Lasse Männistö lär ha deltagit i arbetsgruppens "förhandlingar". I likhet med Osmo Soininvaara (se "Radikal kommunreform. Den 3 juni 2011" och "Östersundomkommittén gav utlåtande. Den 18 juni 2011") läser Männistö in i regeringsprogrammet en radikal kommunreform. Genast efter att regeringsprogrammet hade offentliggjorts publicerade Männistö ett blogginlägg med rubriken "Kehyskunnat historiaan". Männistö nöjer sig inte med en sammanslagning av de fyra städerna i huvudstadsregionen, utan vill av rubriken att bedöma även inkludera kranskommunerna i den motropolregionens "starka primärkommun". Till kranskommunerna räknas normalt Helsingforsregionens övriga kommuner, eller Hyvinge, Kervo, Kyrskslätt, Nurmijärvi, Tusby, Träskända, Vichtis och Sibbo.
Jag återger valda bitar ur Männistös blogginlägg:


Väitän, että linjaukset piirtävät tahtotilan ja näyttävät suunnan kenties suurimmalle kunta- ja palvelurakenteiden reformille itsenäisen Suomen historiassa. ...

Järkevän ja aidosti toimintakykyisen kuntakentän luomiselle, tarvittaessa vaikka valtion toimesta, on esitetty vastalauseena kunnallinen itsehallinto. Itsehallinto ei kuitenkaan tarkoita kuntalaisten oikeutta päättää siitä, missä menee minkäkin kunnan raja. Itsehallinto tarkoittaa kuntalaisten oikeutta päättää siitä, mitä palveluita ja miten kunta asukkailleen tarjoaa. ...

Rikkomalla nykyiset kuntarajat palautamme siis demokratian ja todellisen itsehallinnon kunnille itselleen. ...

Tämä tarkoittaa yksiselitteisesti, että myös metropoli- ja pääkaupunkiseudun kunta- ja palvelurakenne uudistetaan.
Kommundirektören i Sibbo skrev igår några Twitteruppdateringar, där han kommenterade regeringsprogrammet. Den nya kommunreformen kan naturligtvis få radikala följder för Sibbo, men kommundirektören noterar att det i regeringsprogrammet inte finns några kvantitativa målsättningar för kommunernas storlek. När det gällde Paras-ramlagens krav på 20 000 invånare beviljade finansministeriet i ett brev författat av Arto Sulonen Sibbo dispens från kravet på minst ca 20 000 invånare. En motivering var att "Sipoo joutui ahdinkoon valtion omien toimenpiteiden takia." (Se "Bekräftelse. Den 19 maj 2008" och "Exitkriterier. Den 27 maj 2008".) Bilden ovan är en skärmdump från min mobil (Nokia E52 / Snaptu med Screen Snap).Östersundomkommittén gav utlåtande. Den 18 juni 2011På paradsidan i dagens nummer av Borgåbladet hittar man rubriken "Inget drama kring Östersundom". Artikeln inne i tidningen har rubriken "Ingen dramatik när planerare diskuterade Östersundom". Valet av rubrik och hela artikeln föranleds av det utlåtande om utkastet till gemensam generalplan för Östersundom som getts av kommittén bestående av ledande Vandapolitker och som uppmärksammades i Helsingin Sanomat i onsdags. (Se "Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011".) Utlåtandet behandlades tillsammans med 330 åsikter och utlåtanden på Östersundomkommitténs möte igår. Åtminstone försöker medlemmarna i Östersundomkommittén avdramatisera situationen. I artikeln säger bl.a. Sibbos utvecklingsdirektör Mikko Aho att det inte behövs en andra utlåtanderunda.På webbplatsen Yhteinen Östersundom publicerades i onsdags en nyhet med rubriken "Östersundom-toimikunta käsitteli yleiskaavasta saatuja kannanottoja". Tilsammans med nyheten finns en länk till föredragningslistan. I föredragningslitan föreseslås följande:

Östersundom-toimikunta päättänee merkitä tiedoksi esittelijän kokouksessa antaman selvityksen Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä ja kannanotoista.

Samalla Östersundom-toimikunta päättänee, että vastaukset mielipiteisiin ja kannanottoihin annetaan yhteisen yleiskaavan varsinaisen luonnoksen käsittelyn yhteydessä syksyllä 2011.

Det skall bli intressant att se hur Östersundomkommittén besvarar utlåtandet från Vanda, som Helsingin Sanomat skrev om i onsdags. (Se "Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011".) Det svåraste utlåtandet kommer kanske ändå från Ely-centralen, men det skall jag återkomma till.

I inlägget "Östersundomkommittén ger utlåtande. Den 10 juni 2011" noterade jag att Helsingfors stad i sitt utlåtande över utkastet till landskapsplan för Nyland inte säger någonting om Östersundom, eftersom Östersundomkommittén ger ett skilt utlåtande angående Östersundom. Nu har Östersundomkommittén kommit med sitt utlåtande. Städerna och kommunerna har ännu tid på sig att ge sitt ställningstagande fram till den 31 augusti, men för Östersundomkommittén var deadline kanske redan igår. Igår var det nämligen sista dagen för vanliga invånare att lämna in sin åsikt. På föredragningslistan för Östersundomkommitténs möte finns även ett ärende med rubriken "Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta". I föredragningslistan finns en länk till förslaget till Östersundomkommitténs utlåtande. Utlåtandet inleds med en presentation av de principer som motiverade inkorporeringen av Östersundom.Den kanske intressantaste och aktuellaste detaljen i utlåtandet är kanske att Östersundomkommittén inte vill att förverkligandet av planerna skall förutsätta spårvägsförbindelse.


Lite intressant är det även att man vill göra området vid avtaget från Österleden till Ring III till ett sekundärcentrum. Dess värre är det oklart var kommungränsen går i detta område.


Slutligen betonar Östersundomkommittén betydelsen av ett fortsatt samarbete i färdigställandet av lansdskapsplanen och den gemensamma generalplanen.Igår publicerades det nya regeringsprogrammet. I regeringsprogrammet kan man bl.a. läsa att "Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne" och "Hallitus määrittelee kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen vuoden 2011 loppuun men-nessä." Redan innan regeringsprogrammet hade publicerats skrev Osmo Soininvaara ett blogginlägg, som han visserligen tillfälligt plockade bort, med rubriken "Hyvästit PARAS-hankkeelle". Soininvaara citerar här direkt ur regeringsprogrammet, men kommer även med egna långtgående tolkningar av programmet och skriver att "Tämä tarkoittaa, että erityisesti kaupunkiseudut kootaan yhtenäisiksi kunniksi ja lopetetaan kaupunkeja heikentävä naapurikuntien kilpailu asukkaista ja yrityksistä."

Soininvaaras blogginlägg inleds med en tolkning av hur den förra kommunreformen, PARAS (KSSR) kom till. Jag citerar:

Aikanaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta tehtäessä Keskusta ajoi mallia, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut olisi annettu maakunnille ja kuntarakenne olisi jäänyt ennalleen ja demarit kuntien yhdistämistä vahvoiksi peruskunniksi, jotka selviävät palveluista ilman yhteistoimintaa. Lopputuloksena molemmat saivat torjunta voiton ja saivat estetyiksi toistensa ajatukset. Sen sijaan, että työ olisi julistettu epäonnistuneeksi, palvelurakennetta alettiin sotkea mitä kummallisimmilla pakollisilla yhteistoimintahimmeleillä.

Vad Soininvaara naturligtvis inte nämner är lösningen av "Sibbofrågan" som en del av kompromissen. Angående Soininvaara och överenskommelsen om regeringsprogrammet, se även "Radikal kommunreform. Den 3 juni 2011" och "Östersundomin Sipoonranta. Den 11 juni 2011".

Täysin Helsingin runnoma näkemys. Den 17 juni 2011

Att Vandas inställning till utkastet till gemensam generalplan för Östersundom fick publicitet kom kanske som en obehaglig överraskning för beslutsfattarna och tjänstemännen i Helsingfors, men Vandapolitikernas inställning till utkastet till generalplan bör ha varit känd. I mitt inlägg "9 mot 5. Den 5 april 2011 har jag redogjort för hur det gick till då stadsplaneringsnämnden i Vanda med rösterna 9 mot 5 röstade för att utkastet till gemensam generalplan kan läggas fram till påseende. Att majoriteten ansåg att utkastet kan läggas fram betyder inte att man fann det acceptabelt. Tvärtom lär medlemmarna i stadsplaneringsnämnden i Vanda ha varit eniga om att utkastet är ett missfoster. Jag citerar ur Sirkka-Liisa Kähäräs (sdp) nätdagbok från den 4 april:

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksesta. Laitetaanko valmisteluaineisto nähtäville vai palautetaanko. Palauttamisesta jouduttiin äänestämään. Tilanne oli sikäli mielenkiintoinen, koska kaikki olivat sitä mieltä, valmisteltu esitys oli torso, täysin Helsingin runnoma näkemys asiasta, ylimitoitettu suunnitelma ja että siinä esim. viherkäytävät olivat alimitoitetut. Asia päätettiin laittaa nähtäville.

Sosialidemokraattien kanta oli, että laitetaan luonnos valmisteluaineistoineen nähtäville, niin saadaan julkinen kansalaiskeskustelu aikaan ja että siihen tulee eri yhteisöiltä kommentteja, joita voidaan pitää myös paremman esityksen pohjana. Palauttamiseen ei sosialidemokraattisessa ryhmässä luotettu, koska huonohkoa esitystä on turha parsia muutamalla hyvällä kohdalla kokoon ja asia jäisi ylikunnallisen virkamiestyöryhmän valmisteluun, jossa Helsingin edustus on hyvin vahva.

Samtidigt med utkastet till gemensam generalplan diskuteras utkastet till landskapsplan, inte minst för Östersundoms del.De gröna i Nyland publicerade i tisdags ett pressmeddelande med rubriken "Tiedote: Vihrealueet Uudenmaan vetovoimatekijä", där man betonade betydelsen av grönområden. Jag citerar ur pressmeddelandet:

Vihreä ryhmä haluaa kiinnittää huomiota maakuntakaavan ohjaavaan  vaikutukseen viheralueiden osalta.  Seudullinen viherkehä on yksi  Uudenmaan vetovoimatekijöistä ja sen elinvoimaisuus on turvattava myös maakuntakaavassa. Tulevassa kaavassa erityisesti Östersundomin alueen ekologiset yhteydet merenrannan Natura-alueilta Sipoonkorven  kansallispuistoon tulee varmistaa vahvoina.

Sipoon Sanomat publicerade i måndags på tidningens webbplats en förkortad version av artikeln  "Sipoon ja Helsingin korvauskiistan jatkoa pohditaan syksyllä", som ingår i senaste nummer av tidningen. (Se "Inte nog. Den 13 juni 2011".)

Alternativet människorättsdomstol. Den 16 juni 2011I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en ledarartikel med rubriken "Metropolipolitiikka ei toimi".Tidningen återvänder här till gammal bekant retorik från tiden då "Sibbofrågan" diskuterades. Jag citerar:

Jos yhteistyötä ei saada toimimaan, metropolialueen kehitys voi vinoutua pahasti. Alueen kokonaisuuden kannalta olisi tärkeätä, että myös idän suuntaa kehitettäisiin. Tällaista ajatusta ei Vantaan nykyhetken visioon kuitenkaan mahdu.

Ledarskribenten skriver även att "Östersundomin tilanne tuo esiin koko pääkaupunkiseudun kuntajakoon liittyvät ongelmat." Det nu aktuella problemet med kommunindelningen är en direkt följd av inkorporeringen och ändringen i kommunindelningen som trädde i kraft år 2009. Problemen avslöjar inkonsekvensen i kommunindelningsutredarens och Helsingfors eget förslag och motiveringar till ändring i kommunindelningen. Problemen blottar även hyckleriet i Vanda stadsfullmäktiges tidigare utlåtanden till stöd för förslagen till ändring i kommunindelningen. Och visst är det ironiskt att staten lovade ersätta Vanda för "Västerkullakilen" (söder om Österleden) och ett stöd av ändringen i kommunindelningen mot att staten finansierar Ringbanan. Nu är det Vandas eget projekt i anslutning till Ringbanan som står i vägen för östmetron och en "balanserad utveckling" av metropolområdet. Helsingin Sanomat skriver vidare att "Vaikka Marja-Vantaaseen keskittyminen on kiistatta Vantaan kannalta keskeinen asia, itämetro palvelee koko pääkaupunkiseutua ja on siten seudullisesti merkittävä liikennehanke." Liksom inkorporeringen vill man se östmetron som regionalt betydelsefullt. Dess värre var det genom att även "betjäna Vanda" som östmetron var tänkt som ett regionalt projekt.

För fem år sedan förhandlade Helsingfors och Vanda om att Vanda skulle byta bort den större Västerkullakilen (även norr om Österleden) mot Övre Malm. Staten, det vill säga i första hand Hannes Manninen och Matti Vanhanen, hade dock inte tid att vänta på att byteshandeln skulle förvekligas. Av förekommen anledning hade man allt för bråttom.I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Vanda bromsar Östersundomplan". Ironiskt nog uttrycker Sibbos kommundirektör här åsikten att det behövs en "större regional styrning i trafik- och markplanering i regionen".

Yle publicerade igår en nyhet med rubriken "HS: Vanda stoppar metro till Östersundom?". Nyhetstexten uppdaterades senare under dagen samtidigt som man lade till ljudklippen "Sibbodirektören om Vandas åsikt om metro till Östersundom" och "Vandapolitikern Göran Härmälä om metroplanerna". "Sibbodirektören" Mikael Grannas säger sig vara förvånad över Vandas vändning och anser att metron är viktig för Sibbo, även om endstationen skulle bli på Helsingfors sida av gränsen. Göran Härmälä, som representerar Sfp i Vanda, är däremot synnerligen kritisk till metroplanerna och hela utkastet till gemensam generalplan. 


Osmo Soininvaara skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Vantaa jarruttaa Östersundomin kaavoitusta". Soininvvara påstår att Vanda bromsar planeringen av Östersundom, för att kunna sälja de planerade bostäderna vid Ringbanan till ett högre pris. Soininvaara påpekar vidare att "Metro pantiin mutkalle Länsisalmen kohdalla, jotta se palvelisi myös Vantaata."  En metrolinjen kunde dras från Nordsjö vidare till Östersundom, men på stadsplaneringskontoret i Helsingfors föredrar man det aktuella metroalternativet från Mellungsbacka via Västerkulla med den officiella motiveringen att det även "betjänar Vanda". Att metron skule betjäna Vanda är i utredningen "Östersundomin raidevaihtoehtojen vertailu" även en officiell motivering till valet av metro istället för alternativet snabbspårväg. Här skriver man att "Yhteistyökumppanit Östersundomin yleiskaavan laatimisen yhteydessä katsoivat, ettei pikaraitiotie hyödytä Vantaata tai Sipoota samalla tavalla kuin metro" och att "Östersundomin yhteisen yleiskaavatyön yhteydessä sekä Vantaan kaupunki että Sipoon kunta painottivat, että metrovaihtoehto palvelee pikaraitiotietä paremmin näiden kuntien maankäytön kehittämissuunnitelmia yleiskaava-alueella." Dess värre har man inte frågat stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige i Vanda om saken. Att man i Vanda nu inte är intresserad av metron kom knappast som en överraskning för alla beslutsfattare och tjänstemän i Helsingfors. En överraskning torde det däremot vara att man officiellt uttalar sin åsikt och låter den läcka ut. Nu förlorar ju det på metron baserade utkastet till gemensam generalplan för Östersundom helt sin trovärdighet.

Det verkliga skälet till att stadsplaneringskontoret i Helsingfors valde det aktuella metroalternativet torde dels vara att Helsingfors vill bebygga sin mark i Västersundom i Vanda, dels att man vill göra Östmetron till ett regionalt projekt där så väl staten som Vanda deltar i finansieringen.Liksom jag nämt i gårdagens blogginlägg "Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011" publicerade Borgåbladet igår en artikel med rubriken "Människorättsdomstol alternativ för Sibbobor". I artikeln noteras det speciellt att enskilda kommuninvånare och medborgarorganisationer kan lämna in ett klagomål till Europieiska människorättsdomstolen. Människorättsdomstolen kunde tilldela Finland en reprimand, som i sin tur kunde användas till grund för att begära en återbrytning av högsta förvaltningsdomstolens ersättningsbeslut. Profesorn i förvaltningsrätt Markku Suksi ser dock föga förutsättningar för att människorättsdomstolen skulle ta ett klagomål i det aktuella ärendet till prövning.


Själv bedömer jag det är mera sannolikt att HFD återbryter ersättningsbeslutet än beslutet om en ändring i kommunindelningen. Däremot torde det ha funnits betydligt starkare grunder för Europeiska människorättsdomstolen att ge en reprimand för det första beslutet. Europeiska unionens medlemsländer är förpliktade att låta sina medborgare besvära sig över statliga myndigheters beslut. HFD ignorerade i sitt Sibbobeslut emellertid vissa enskilda kommuninvånares besvär och påståenden. I sitt beslut valde HFD att bemöta vissa påståenden som var enkla att avfärda, medan man förbigick juridiskt tyngre påståenden. Dessutom var minst en av domarna jävig. Dess värre svek föreningen För Sibbo, som hade lovat föra fallet vidare till europeisk instans. Klagomål måste lämnas in inom sex månader från det att avgörandet vunnit laga kraft.