Miljökonsekvenser. Den 13 februari 2009


Helsingfors stadsplaneringsnämnd hade på föredragningslistan för sitt möte igår ett ärende som gällde planerna på ett nytt bostadsområde i Svarta backen i norra Nordsjö. Som bilaga i föredragningslistan ingick en utredning med rubriken "Pohjois-Vuosaaren asuntoalueen rakentamisen vaikutukset Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura 2000 -alueeseen". Kartan ovan är ur denna utredning. Utredningen borde ha relevans för Helsingfors planer för sydvästra Sibbo, men slutsatserna behöver inte vara de samma. Området i Nordsjö ligger invid ett Natura-område, men de inkorporerade områdena i Kärr och Husö by ligger mellan naturskyddsområdena, som tillsammans utgör helheten "Lunden på Svarta backen och fågelområdena i Östersundom". Ärendet om planläggningen av norra Nordsjö bordlades till mötet den 26 februari.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar