Ministrar på besök i Sibbo. Den 11 juni 2007

Svenska folkaprtiets allmänpolitiska resolution från partidagen i Vanda berör inte fallet Sibbo. Enligt Hufvudstadsbladet beslöt partidagen att stryka ett avståndstagande från Helsingfors planer på en tvångsinkorporering av delar av Sibbo för att inte riskera att minister Astrid Thors ska uppfattas som jävig då hon föredrar ärendet i statsrådet. Det är troligt att Thors av många lika väl kommer att upplevas som partisk, men förespråkarna för en annektering bör tänka för ordentligt innan de beskyller henne för att vara jävig. Problemet med jäv i fallet Sibbo är en följd av att initiativet till en inkorporeing av sydvästra Sibbo från första början strider mot lagen. Antingen hade man missförstått lagen, eller så försökte någon part lura en annan part.

Helsingin Sanomat noterar i en kort notis med rubriken "Kiviniemi ja Vapaavuori vierailevat tänään Sipoossa" att ministrarna Mari Kiviniemi och Jan Vapaavuori idag besöker Sibbo. Klockan 12 är det presskonferens på Söderkulla gård vid Sibbo å, som Helsingfors för ett år sedan föreslog som gräns mellan Helsingfors och Sibbo. Vapaavuori och Kiviniemi har en hel del att förklara, men frågan är om medierna ställer kritiska frågorna. Själv skulle jag t.ex. vilja veta varifrån Vapaavuori hade fått informationen om att Sibbofrågan torde avgöras före midsommar, som han gick ut med förra veckan.

Yle Uudenmaan uutiset och Itä-Uudenmaan uutiset har publicerat en notis med rubriken "Vapaavuori ja Kiviniemi vierailevat Sipoossa".

16:00
Yle Östnyland har publicerat en notis med rubriken "Ministrar nöjda med Sibbobesök". Jag citerar ur notisen:

Bostadsminister Vapaavuori lovade också statlig finansiering vad gäller utvecklandet av antingen en järnvägsförbindelse eller metro till Sibbo.

Sibbo underströk också vikten av att intensifiera samarbetet inom huvudstadsregionen för att få till stånd ett fungerande metropolområde. Bostadsminister Enligt minister Vapaavuori har samarbetet förbättrats märkbart under de senaste åren, men ministern poängterade att en självständig kommun alltid i sista hand själv besluter om sina angelägenheter.

Då det gäller Helsingfors planer på att annektera sydvästra Sibbo konstaterade båda ministrarna sig vara jäviga, men sade också att det knappast är obekant för någon vad ministrarna anser i frågan.

Yle har även publicerat en notis med rubriken "Sibbo lade fram sina planer". Lyssna till audioklippet "Vapaavuori nöjd med besöket". TV-nytt säger att "med hänvisning till den nuförtiden så populära jävighetsargumentet höll man låg profil i fråga om själva annekteringen". Till Yles svenska radionyheter sade Vapaavuori att både han själv och minister Kiviniemi är jäviga att ta del i diskussionen om annekteringsfrågan. Lika väl måste Vapaavuori "från bostadsministerns synvinkel ändå påpeka" att "det finns mindre risker i det att en stor stad som Helsingfors tar över". Att Vapaavuori på detta sätt kan ta ställning och ta del av annekteringsdiskussionen beror paradoxalt nog just på att han uppenbart är jävig och redan har jävat sig.

Även Christel Liljeström har fyratiden hunnit kommentera ministrarnas besök i ett blogginlägg med rubriken "Gäsp". Enligt vad Liljeström skriver gick Vapaavuori i fällan och förvarade Helsingfors kolonialträdgårdar med att de hör historiskt till stadsbilden. Jag är inte nödvändigtvis av annan åsikt, men det är högst anmärkningsvärt Vapaavuori inte bara försvarar bevarandet av Sandhamn i militärt bruk, utan som bostadsminister även tagit Helsingfors golfplaner (se "Puhe Helsingin Golf Klubin 75-vuotisjuhlissa") och kolonialträdgårdar i sitt försvar. Hur kan Vapaavuori här efter hålla en tuff linje i Sibbofråggan och argumentera för en annektering i nationens och samhällsstrukturens namn? Vapaavuoris attityd luktar på långt håll chauvinism, egoism och förakt för det lantliga kulturlandskapet.

Sibbo kommun har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Sibbo har stora förväntningar på metropolpolitiken" (pdf). Jag citerar ur pressmeddelandet:

Koordineringen av de riksomfattande målen för områdesanvändningen och de regionala planerna för huvudstadsregionens metropolområde är bristfällig. Samarbetet mellan de 14 kommunerna i Helsingforsregionen skulle kräva mycket mer konsekvens, målmedvetenhet, konkretism och likvärdighet än vad som nu är fallet. I området behövs en regional helhetssyn som beaktar alla kommuners syn på planeringen och genomförandet av markanvändningen, boendet och trafiken. I diskussionen tas gång på gång upp till exempel många sinsemellan konkurrerande trafikprojekt, för vilkas del varken genomförandeordningen eller finansieringen har avgjorts. Avsaknaden av en metropolpolitik som följer principerna för en enhetlig och hållbar utveckling bromsar i betydande grad upp Helsingforsregionens utveckling, konstaterade kommundirektör Markku Luoma för ministrarna Kiviniemi och Vapaavuori vid deras besök i Sibbo.

I TV-Nytt ingick ett långt inslag om ministrarnas besök i Sibbo. Se videoklippet "Tiden är en betydelsefull faktor för Sibbo".

MTV3 har under rubriken "Sipoo käy puolustustaistoon" gjort en stor grej av Kiviniemis och Vapaavuoris besök i Sibbo. Jag citerar ur texten:

Kun kerran Sipoossa oltiin, nousi väistämättä esiin myös alueliitosasia. Tämä siitäkin huolimatta, että sekä Kiviniemi että Vapaavuori ovat jäävejä päättämään liitoksesta hallituksessa.

Ministereiden mukaan koko alueliitosasia ei noussut esille kuin vasta tiedotustilaisuudessa. Sen verran ministerit suostuivat kommentoimaan aluekiistaa, että sanoivat toivovansa päätöstä pian. Vapaavuori korosti, että pikainen päätös asiassa on hyvä kaikille osapuolille.

Tiedotustilaisuudessa ministereiltä tiedusteltiin, miten mahdollinen alueliitos vaikuttaisi kuntien väliseen yhteistyöhön. Esille nousi pelko, että jos Helsinkiin liitetään Sipoon alueita, alkavat muutkin kunnat vaatia naapuriensa alueita.

- Alueliitoksia on tehty aina. Yksikään ei ole minkäänlainen päänavaus, Kiviniemi vastasi.

Päätös Sipoon osien liittämisestä Helsinkiin näyttäisi venyvän juhannuksen yli. Asian esittely valtioneuvostossa on siirtynyt jääviyskysymysten vuoksi maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsille (r.).

Thorsin erityisavustajan mukaan ministerin on tarkoitus tavata asian esittelevä sisäministeriön virkamies tällä viikolla. On mahdollista, että Thors esittelisi asian valtioneuvostossa juhannuksen jälkeisellä viikolla.

MTV3 har publicerat flera videoklipp med anledning av Sibbobesöket. I klippet "Asuntoministeri Vapaavuori ei halua kommentoida, jarruttaako RKP hallituksessa Sipoo-asiaa" gör Vapaavuori mycket klara ställningstaganden om sydvästra Sibbo, men då redaktören frågar om området med våld bör anslutas till Helsingfors säger Vapaavuori att han är jävig och att man bör fråga de ministrar som inte är jäviga. I klippet "Kuntaministeri Kiviniemi ei ota kantaa, onko myös Vaasalla oikeus vaatia Mustasaarea itselleen" upprepar Kiviniemi att Helsingfors är Finlands enda huvudstad, som om det skulle ha någon juridisk relevans. Videoklippet "Sipoon kunnanjohtaja Luoma lupaa tontteja 2-3 vuoden päästä" handlar främst om juridik. Se även klippet "Ministerit hoputtavat Sipoota".

Nelonen har publicerat ett videoklipp med rubriken "Asuntoministeri kiirehtii aluevaltausta Sipoosta".

Borgåbladet har publicerat en artikel med rubriken "Ministrar synade generalplan i Sibbo". Borgåbladet skriver i ingressen att "Före midsommar torde regeringen ta ställning till Helsingfors ansökan om att få annektera sydvästra Sibbo." Verkligen? Under underrubriken "Avgörandet nära" upprepar Bbl att "Sibbos öde torde avgöras före midsommar." Vidare säges det att "Att ministrarna Vapaavuori och Kiviniemi besökte Sibbo just nu, en vecka innan ett beslut kan väntas, är enligt Markku Luoma ett sammanträffande."

Caspar Berntzen, som är viceordförande för föreningen För Sibbo, var idag gäst i Radio Vegas program Måndagsintervjun. Lyssna till intervjun. Berntzen tror absolut inte att några beslut kommer att tas före midsommaren, men intervjun torde vara inspelad förra veckan. Det kanske intressantaste påstående som Berntzen gör är att han säger att "så är det ju faktiskt på det sättet att det vad vi tror är att Helsingfors vill använda sydvästra Sibbo till att bygga ut Nordsjö hamnen kring." Jag har fört vidare liknande rykten på denna blogg i inläggett "'Utredningsområde'. Den 27 februari 2007 ".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar