Möjligheter för urbant småhusbyggande. Den 6 maj 2008

Miljöministeriet har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Asuntoministeri Jan Vapaavuori: Kaupunkimaisilla pientaloilla vastataan ihmisten toiveisiin - Helsinki näyttämään mallia Lounais-Sipoossa". I pressmeddelandet citeras det ur ett tal som bodstadsministern idag höll vid ett seminarium för urbant småhusbyggande eller urbant småhusboende (kaupunkimainen pientaloasuminen). Jag citerar vidare:

Ensi vuoden alussa tapahtuva Sipoon lounaisten osien liittäminen Helsinkiin avaa tässä suhteessa ennennäkemättömät mahdollisuudet. Alue on riittävän suuri ja käytännössä katsoen rakentamaton. Joukkoliikenne on helppo järjestää itämetron avulla. Helsingin onkin yksinkertaisesti vastattava huutoonsa, otettava kaupunkimaisen pientalokonseptin todellisen kotimaisen läpimurron tekeminen harteilleen ja yksinkertaisesti myös onnistuttava tässä kaikessa

Det är lustigt att "östmetron" alltid omnämns då det talas om småhusbebyggelse i sydvästra Sibbo. Kanske beror det just på att det sunda förnuftet säger att metro och småhusbebyggelse utesluter varandra. Helsingfors vill bygga småhus för att de lockar till sig barnfamiljer och goda sakttebetalare, men regeringen Vanhanen I hade ett ökat utbud av småhus på sitt program speciellt med tanke på trävaruindutrin. (Se "Småhusområde invid metron. Den 11 februari 2007" och miljöministeriets rapport 17 | 2007.) Bostadsminister Hannes Manninens och statsminister Matti Vanhanens krav på ett ökat utbud av småhus skapade missnöje i Helsingfors, då Vanhanen och Centern satte käppar i hjulen för Helsingfors egna planer på ett småhusområde i Malm. Ur Centerministrarnas perspektv var annekteringen speciellt ett sätt att möjliggöra småhusbebyggande innanför Helsingfors gränser. Sibbos egna planer för sydvästra Sibbo var därför inget alternativ, fastän kommunen skulle ha haft möjligheter att förverkliga planerna. För att motivera annekteringen behövdes det planer på en metrolinje, som Sibbo tidigare tagit avstånd från och som Sibbo inte anses ha resurser att bygga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar