Penningtvätt. Den 16 maj 2008

Ett märkligt skådespel har ägt rum de senaste dagarna när högt uppsatta politiker gått till Canossa ocg redovisat sina valbidrag. Jag har på denna blogg i flera inlägg behandlat valfinansieringen, som även har kopplingar till fallet Sibbo. (Se "Politiska domare. Den 27 januari 2007", "Det genomskinliga samhället. Den 28 januari 2007","Riksdagskandidater. Den 5 mars 2007", "Valbidrag. Den 21 maj 2007" och "Sibbo storskog. Den 23 maj 2007".) Jag har tidigare citerat Jaakko Laaksos (vf) analys i artikel "Sipoo-kaappauksen taustalla rakennusfirmojen edut" i Vantaan Sanomat den 31 juli 2006, men jag upprepar här några rader:

Kaappauksen taustalta löytyvät maamme suurimpien rakennusfirmojen edut ja vaateet, joita kolmen suurimman puolueen keskeiset poliitikot näyttävät nyt ajavan. Läntiseen Sipooseen on tarkoitus rakennuttaa asuntoja noin 50 000 uudelle asukkaalle. Rakentamisesta vastaisivat Sipoon rakentamattomien alueiden kimppuun jo pitkään halajaneet rakennusfirmat, ei Helsingin kaupunki.
...

Suurimmille rakennusfirmoille ei ole yhdentekevää, miten keskeiset puolueet asuntopolitiikassa toimivat. Ei ole salaisuus, että suurimmat rakennusfirmat rahoittavat erityisesti kolmen suurimman puolueen kansanedustajaehdokkaiden eduskuntavaalikampanjoita.

Bolag i byggnadsbranschen är speciellt benägna att ge valbidrag, eftersom just deras förutsättningar är speciellt beroende av enskilda politiska beslut. Samtidigt är politiker speciellt benägna att gå byggnadsbolagens ärenden. Det är klart att politikerna inför riksdagsvalet 2007 ville lösa den påstådda tomtbristen och skapa förutsättningar för byggnadsbolagen. Själv ser jag Matti Vanhanens "tomtkrig" i sydvästra Sibbo som en allt för dåligt kamouflerad fundraising inför riksdagsvalet. Ändå är detta tomtkrig endast ett sidospår i fallet Sibbo. Man kunde rent av tala om en skenmanöver där Vanhanen försöker dölja sina egentliga motiv för att stöda en annektering.

Att ståhejet kring de bristfälligt deklarerade valbidragen kopplas samman med Matti Vanhanen uttalade stöd för Ideapark i Vichtis är ironiskt med tanke på att det var Jan Vapaavuori som med sin kritik av det planerade köpcentrumet startade den diskussionen. Nu har Vapaavuoris egen bristfälliga redovisning av valbidrag fått uppmärksamhet. Vapaavuori har dock lyckats bättre i sin penningtvätt än Vanhanen. A-studion noterade den 23 maj 2007 att bostadsministerns specielmedarbetare Tatu Rauhamäki är VD för Helsingin Elinkeinoelämän Kunnallispalvelu Oy, vars huvudsakliga verksamhet är att arrangera seminarier, gemom vilka Samlingspartiet i Helsingfors fyller sin valkassa. I programmet berättades det dessutom att Rauhamäki även är chefredaktör företagets tidning, som säljer annonsplatser huvudsakligen till byggbolag.

Det lättaste sättet att tvätta valpengar är att låta valbidragen gå via föreningar, som sedan redovisas som bidragsgivare. MTV3 har idag noterat att Mari Kiviniemi inför senaste riksdagsval fick sammanlagt 60 000 € från föreningarna Huomisen Suomi ry, Pohjanmaan kautta ry och Vahvan keskustan tie ry.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar