Mot tvångssammanslagningar. Den 27 april 2013


I tisdags startade ett medborgarinitiativ med titeln "Medborgarinitiativ för lokalt självstyre, mot tvångssammanslagningar av kommuner". Samma dag publicerade rörelsen mot tvångssammanslagningar ett pressmeddelande och höll en presskonferens eller mediatillställning i Nickby. Vid medietillfället, som även sändes över Internet, presenterades medborgarinitiativet bl.a. av professor Risto Harisalo från Tamperen yliopisto och Vesa Ketolan, som är kommundirektör i Ypäjä. Initiativtagarna är dock styrelsemedlemmarna i föreningen För Sibbo och rörelsens ordföranden Pia Tynis och Mikael Lönnroth är ordförande respektive viceordförande för För Sibbo.

Medborgarinitiativ för lokalt självstyre, mot tvångssammanslagningar av kommuner (Kansalaisaloite paikallisen itsehallinnon puolesta ja kuntien pakkoliitoksia vastaan) är ett initiativ till ändring av den nuvarande kommunindelningslagen och den nuvarande kommunallagen. Regeringen har redan till riksdagen överlämnat ett förslag till ny kommunindelningslag eller strukturlag och ämnar även förnya kommunallagen, så det förefaller inte särskilt sannolikt att lagförslagen i medborgarinitiativet går godkänns under nuvarande regering. För att initiativet överhuvudtaget skall överlämnas till riksdagen behövs det 50 000 underteckningar eller stödförklaringar under ett halvt år.

Medborgarinitiativet föreslår en reform i rakt motsats riktning till den kommunreform som regeringen försöker driva igenom. Därigenom utgör initiativet även en kritik mot kommunreformen och det är väl ett av huvudsyftena bakom initiativet. Ett stöd för medborgarinitiativet utgör samtidigt en protest mot kommunreformen.

Rörelsen Pakkoliitoksia vastaan - Mot tvångssammanslagningar har en webbsida på adressen www.pakkoliitoksiavastaan.fi och en Facebooksida på adressen www.facebook.com/PakkoliitoksiaVastaan. Initiativet kan undertecknas på webbplatsen medborgarinitiativ.fi. Senare kommer det även att vara möjligt att underteckna medborgarinitiativet i pappersformat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar