Kommun- och servicestrukturen i metropolområdet. Den 21 april 2013

I onsdags ordnades i Finlandiahuset ett diskussionstillfälle om kommun- och servicestrukturen i metropolområdet. På plats var ministrarna Henna Virkkunen, Krista Kiuru och Maria Guzenina-Richardson. På plats var även kommundirektör Mikael Grannas och kommunfullmäktigeordförande Christel Liljeström, som refererade och kommenterade ministrarnas anföranden på Twitter.
Enligt Liljeström hävdade Kiuru att reformen inte sker med tvång, men att den måste göras. Just metropolförvaltningen, som hör till Kiurus ansvarsområde, torde dock förverkligas med tvång, eftersom kommunerna i metropolområdet inte vill ha den. Kiuru lät även förstå att metropolförvaltningen kommer, vilket är en logisk följd av att en sammanslagning av Esbo med Helsingfors inte betraktas som realistisk.Frågan är bara hur en sammanslagning av Sibbo med Helsingfors skulle vara mera realistisk, ifall reformen av kommunstrukturen inte sker med tvång.
Liljkeström antyder även att Kiuru eller någon av ministrarna skulle ha sagt att kommunerna själva får avgöra om de vill höra till metropolområdet, som berörs av metropolförvaltningen.
Enligt Liljeström upprepade Kiuru sin åsikt att flygfältet i Malm bör frigöras för bostadsbebyggelse. Senaste gång flygfältet var hotat erbjöd Matti Vanhanen Östersundom som ett alternativ till det planerade småhusområdet i Malm. Då var Sibbo aktuellt för ett nytt flygfält, men torde inte vara det nu.
Grannas noterade att Guzenina-Richardson lyfte fram reformen som medför att folk från och med nästa år oberoende av hemort får välja hälsostation. Reformen innebär bl.a. att Östersundombor igen kommer att ha möjlighet att använda sig av hälsovården i Sibbo.

Även ministerierna har rapporterat från diskussionstillfället i ett pressmeddelasnde med rubriken "Grunden för en framgångsrik metropol är fungerande förvaltningsstrukturer". Här hittar man även ministrarnas presentationer eller "förutställningmaterial".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar