Bro till Björkudden. Den 19 juli 2015Styrelsen för  föreningen För Sibbo besökte i juni Björkudden i Östersundom. Under besöket diskuterades bl.a. planen för en bro för lätt trafik från Björnsö, eller egentligen Skutholmen, till Björkudden. Bron finns med på det senaste förslaget till generalplan för Östersundom. Det nu aktuella förslaget till generalplan kommer knappast att godkännas som sådant, men bron finns även med på "dispositionsplanen" för Björnsö. Om dispositionsplanen hette det ännu för ett år sedan att den saknar rättsverkan, men nu talas det om en "dispositionsplan på delgeneralplannivå" och om en "delgeneralplan för Björnsö". En delgeneralplan för Björnsö kunde godkännas långt före generalplanen för det övriga Östersundom. Samtidigt som man ändrat - eller kanske bara avslöjat - dispositionsplanens roll har gränserna för planeringsområdet ändrats så att hela sundet mellan Skutholmen och Björkudden och därmed den aktuella bron ryms med i området.
Det är ändå högst osäkert att den planerade bron någonsin kommer att byggas. Hufvudstadsbladet publicerade i november ifjol en artikel med rubriken "Gångväg sargar svårt Topelius sista hem" där Mikko Härö, som är direktör på museiverket, säger följande:

Det är ofattbart att man vill rita in en gång- och cykelväg över Björkudden. Området är unikt, genuint och det är av största vikt att man värnar om det och bevarar det intaktInga kommentarer:

Skicka en kommentar