Cleantech. Den 20 december 2015

Yle publicerade i  onsdags en artikel med rubriken "Östersundom kan ha ett cleantech-kluster redan 2020". Artikeln bygger tydligen på Helsingfors stadskontors Karjalainen, men i artikeln citeras även ur Arbets- och näringsministeriets meddelande "Delegationen för metropolpolitik tillsatt för regeringsperioden 2015−2019", som inte direkt har någonting  med Östersundom att göra. I Yles artikel citeras Ari Karjalainen, som är ledare för Östersundoms områdesbyggprojekt vid Helsingfors stadskansli / ekonomi- och planeringsavdelning - inte vid stadsplaneringskontoret, som ansvarar för den verkliga planeringen. Karjalainen försöker utnyttja regeringens satsning på miljövänlig cleantech för att främja generalplanen för Östersundom. Delegation för metropolpolitik, som Olli Rehn är ordförande för, vill i verkligheten göra hela huvudstadsregionen till en föregångare inom cleantech. Det finns inga skäl till att just Östersundom skulle utgöra ett centrum för företag inom cleantech. I Östersundom kommer det inte att byggas inom de närmaste årtiondena, eftersom Helsingfors här förbundit sig till en metroförbindelse som det saknas förutsättningar för.

I meddelandet "Delegationen för metropolpolitik tillsatt för regeringsperioden 2015−2019" kan man bl.a. läsa följande:

Kaupunki pyrkii jo varhaisessa vaiheessa vuoropuheluun eri sidosrymien kanssa, jotta saadaan tavoitteet mahdollistava yhteinen yleiskaava sujuvammin valmiiksi ilman valtioneuvoston poikkeamismenettelyä.

Vad månne man syftar på här? Ett cleantech-kluster i Östersundom borde inte ha någon juridisk relevans när det gäller skyddet av Natura 2000-området, men kanske kan visionerna om cleantech ändå ses som ett försök till en "dialog" med viktiga referensgrupper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar