Ett steg i ett större projekt. Den 5 november 2008


Yle (Mellannyland och Östnyland) har publicerat en notis med rubriken "Överborgmästaren besökte Sibbo". I dagens nummer av Hufvudstadspladet finns en artikel med rubriken "Högflytande planer med små nyheter" ("De stora frågorna fick inga svar"). Dessutom ingår i dagens tidning en artikel med rubiken "Många frågor ännu olösta". I dagens Borgåblad ingår en kort artikel med rubriken "Proppfull sal då Helsingfors presenterade sig", men det torde bli mera i morgondagens tidning. Dessutom ingår i dagens tidning en notis med rubriken "Domstol avgör ersättningar".

I dagens Helsingin Sanomat finns en kortare text med rubriken "HKL yhtenäistää Sipoon liitosalueen joukkoliikennehintoja tammikuussa". En längre artikel har rubriken "Sadat sipoolaiset saapuivat kuulemaan kaupunginjohtaja Pajusen ilosanomaa". Jag citerar ur artikeln:

>>Juonto hoituu vanhan ketun rutiinilla, mutta sen verran kaupunginjohtaja hätäilee, että äkkää esitellä itsensä vasta reilun vartin puhetulvan jälkeen.

Kuin varmuuden vakuudeksi Pajunen lausuu vielä muutaman virkkeen ruotsiksi.
Teoriassa Pajunen on omiensa parissa. Lounais-Sipoon noin 30 neliökilometrin alue liitetään Helsinkiin vuoden 2009 alussa.

Liitoksessa Helsinki saa huomaansa noin 2 000 uutta asukasta.
Sakarinmäen jumppasalista saa kuitenkin hakemalla hakea riemunpurkauksia, niitä ei liiemmälti ole tarjolla. Aiheesta järjestetty kansanäänestyksen tulos taitaa olla vielä useimpien paikallaolijoiden muistissa.
Sipoolaiset sanoivat yli 90 prosenttisen ein alueliitokselle. Se ei auttanut, vaan Helsinki ajoi tahtonsa läpi yhteiseen etuun vedoten.<<

På bilden ovan Tuomas Rajajärvi, som presenterade Helsingfors visioner på överborgmästarens invånarkväll igår. På bilden nedan till vänster en av de många kartorna som presenterades. På denna karta går metrolinjen faktiskt enligt reserveringen för en förbindelse i landskapsplanen för Nylands förbund, med denna sträckning torde inte längre vara aktuellt. Här har man även ritat in tätorter i områden i Vanda som i den för ett år sedan godkända generalplanen har markerats som friluftsområden och naturskyddsområden. Däremot skulle enligt detta utkast en relativt liten del av den mark som Helsingfors äger i området bebyggas. På kartan till höger (eller eventuellt under) har Mellungsbackamtron förlängts till Håkansböle i Vanda, medan metrolinjen till Östersundom dragits från Nordsjö. Klicka på kartorna för förstoring.


Helsingfors kunde inte presentera några konkreta planer för "Östersundoms stordistrikt". Än så länge finns det bara olika sinsemellan oförenliga visioner för hur området kunde planeras. Enligt de visioner som presenterades skulle även delar av Sibbo storskog bebyggas, men modellerna för hur området norr om motorvägen skall exploateras varierar. Var de utlovade 10 000 nya arbetsplatserna skall placeras kunde man inte alls säga på invånaraftonen. De klara visionerna gällde inte området som skall inkorporeras, utan snarare "Sibbo". Östersundom är här bara ett steg i ett större projekt, som går ut på att en kraftig utveckling av samhällstrukturen längs kusten ända till Borgå! I sammanhanget visade planeringschef Rajajärvi "fingermodellen" på bilden nedan. Men kusten i Sibbo är inte ett finger bland andra, utan ett område till vilken tillväxten skall koncentreras - enligt Helsingfors visioner. Invid en en tydligare bild av "fingrara", som inte alls repreprenterar Helsingfosrsregionens fem fingrar i olika riktningar, utan en axel längs kusten.

Speciellt komiskt finner jag det att Rajajärvi presenterade planeringens utgångspunkter områdesbeskrivniningen i utredningsman Pekka Myllyniemis rapport. Beskrivningen hade Myllyniemi kopierat från Helsingfors egen utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken", som dessutom gällde det större området på 50 kvadratkilometer. Som en kuriositet jan nämnas att det var Rajajärvi som, åtminstone enligt den officiella versionen, ritade de tokiga gränserna i Helsingfors förslag på ett 50 kvadratkilometer stort område från den 21 juni 2006.

Helsingfors har idag publicerat en video, "Lähetystallenne Sipoon asukasillasta 4.11", från gårdagens invånarafton på den nya webbålatsen Helsingforskanalen (www.helsinkikanava.fi).
Socialverket i helsingfors har öppnat sina egna (finska och svenska) specialsidor om inkorporeringen. Modellen är delvis tagen från den allmänna specialsidorna om inkorporeringen, som skapades innan HFD tog sitt beslut (se "Specialsidor. Den 5 februari 2008"), men socialverkets sidor är helt sakliga och professionella.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar