Invånarafton. Den 4 november 2008


Yle Östnyland (och Mellannyland) har idag på morgonen publicerat en notis under rubriken "Sibbo beslöt gå till domstol". Yle Uudenmaan uutiset ha publicerat ebn notis med rubriken "Helsingin ja Sipoon korvauskiista hallinto-oikeuteen". Kommunstyrelsen i Sibbo beslöt i går att föra den ekonomiska tvisten mellan Helsingfors och Sibbo om ersättning för inkorporeringen till förvaltningsdomstolen.

Yle Mellannyland har publicerat en notis med rubriken "Överborgmästaren träffar Sibbobor".

Kartan ovan är från Helsingfors stadsplaneringskontors sida "Muutoksia Helsingin kaupunginosajakoon" från den 30 november. Ur kartan framgår att gränserna för de nya "stadsdelarna" inte följer de gamla kommungränserna. Kartan är en av de många som stadsplaneringschefen Tuomas Rajajärvi presenterade på invånaraftonen i Zachrisbacken på kvällen.

På överbotgmästarens invånarafton, som man kunde följa med direkt på Internet, frågade en invånare om sin adress efter årskiftet. Svaret att det nya postnumret är 00890 kom med fördröjning. Informationen om den nya postadressen kunde man faktiskt redan förra veckan läsa på Helsingfors specialsidor om inkorporeringen, men endast på finska. Även på invånaraftonen gavs information nästan endast på finska - och teckenspråk - fastän en fjärde del av befolkningen i området som skall inkorporera har svenska som modersmål.

Vid invånaraftonen bekräftade Rajajärvi att ett av de metroalternativ som Helsingfors utreder är en linje längs österleden och att man även utreder möjligheten av en snabbspårvägsförbindelse istället för metrolinje. Man fick desutom höra att mångfaldnt av alternativ visar hur mycket möjligheter sydvästra Sibbo erbjuder. I verkligheten är det snarare så att de många alternativen som skall utredas visar att reservingen för en metrolinje i landskapsplanen för Nylands förbund är dåligt utredd och i praktiken omöjlig att förverkliga. När man om ett drygt år är färdig med utredningen och eventuellt kommit fram till att snabbspårvägsförbindelsen är det bästa alternativet är det kanske inte längre så många som minns att metron var en essentiell juridiskt och politiskt motivering till inkorporeringen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar