00890 Helsingfors. Den 11 november 2008


I dagens Borgåblad ingår en artikel med rubriken "Dyrt för företagarna att byta hemkommun". Borgåbladet hat talat med en företagare i Östersundom. Det finns mycket att klaga om i samband med inkorporeringen av sydvästra Sibbo. De extra kostnaderna som syftas på i rubriken hänger samman med bytet av adress i Östersundom. För en del byts näradressen, men postnumret byts för alla. Vid Öveborgmästarens invånarkväll i Östersundom för en vecka sedan klarade inte den 40 personer starka tjänstemannakåren av att berätta vilket postnumret är efter årskiftet. Sipoon Sanoma uppmärksammar händelsen i en notis med rubriken "Helsingin nolo hetki". Informationen om det nya postnmret har redan en tid funnits på Helsingfors finskspråkiga specialsidor om inkorporeringen, men på de svenska specialsidorna finns det ännu ingen information om det nya postnumret 00890 Helsingfors.

I senaste nummer av Sipoon Sanomat ingår även en artikel med rubriken "Uusi lakimuutos veisi valtionosuuksia". Jag citerar ur artikeln:

>>Kunnan virkamiehet kunnanjohtaja Markku Luoma ja kunnankamreeri Sture Lindqvist matkasivat keskiviikkona eduskuntaan, jossa heillä oli mahdollisuus kertoa Sipoon näkemys uudesta lakiesityksestä.
-Vanhan lain mukaan valtionosuudet määräytyvät vuodelle 2009 Sipoossa 1. joulukuuta vuonna 2007 olleen väestön mukaan. Näin ollen laki olisi taannut Sipoolle tuloja, myös Lounais-Sipoon menetyksen jälkeen, Lindqvist kertoi.
Nyt uusi lakiehdotus on huonompi Sipoolle, sillä se veisi tuon mahdollisuuden kokonaan. Rajamuutos tulee voimaan vuoden alusta, niin myös uusi lakimuutos haluttaisiin heti voimaan.
-Vuonna 2009 vietäisiin Sipoölta valtionosuuksia noin kymmenen prosenttia, eli noin 1,4 miljoonaa euröa.
Valtionosuuksien jakaminen on tulojentasausjärjestelmä, jonka tarkoitus on tasata tulopohjassa, kustannusrakenteessa ja palvelutarpeissa olevia kuntien välisiä taloudellisia eroja. Tuntuu vain siltä, etta ministeriön omaa tekstiä ei tarvitse soveltaa Sipooseen. Koko lakimuutosehdotus ihmetyttää kamreeria.
-Miksi tämä lakimuutos pitää juuri nyt tehdä hätäisesti tähän valtion budjettiin, onko tämäkin tilaustyötä, Lindqvist kysyy?<<

I dagens Hufvudstadsblad ingår en kolumm av Bengt Ahlfors. Jag citerar ur kolumnen, som har rubriken "Gränser":

>>När Helsingfors trots sibbobornas protester annekterade en del av deras hembygd, hänvisades till ett högre allmänintresse. Argumenten låg inte så förfärligt långt från dem som Stalin och Molotov åberopade, när de inkorporerade en bit av östra Finland. I bägge fallen var det makt och rätt som kolliderade. Makten var entydig, vad som är rätt kan man tvista om.<<


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar