Mera förhandlingar. Den 21 juni 2008


Christel Liljeström har sent på midsommaraftonen publicerat ett blogginlägg med rubriken "Förstörd midsommar". Innehållet i inlägget är till stora delar det samma som i artiklarna i gårdagens Borgåblad, som jag skrev om i inlägget "Midsommarhälsningar. Den 20 juni 2008", men jag skall ändå här återge det sista stycket i inlägget:

Tjänstemännen i Helsingfors spelar ett hårt och fult spel. Jag ser inget annat råd än att ringa till politikerna i Helsingfors och be dem bekanta sig med förhandlingarna. De får sedan ge vägkost till sina förhandlare. I dag var Rakel Hiltunen ( Sdp, fullmäktige ordförande i Helsingfors) inte telefonanträffbar så jag lämnade henne bara ett meddelande och skall ringa på nytt i måndag. SFP:arna får jag kontakt med via telefon och e-post.

Förhandlingarna gäller alltså den ersättning som Helsingfors skall betala Sibbo med anledningen av inkorporeringen. Vill man vara synisk, kan man förutspå att Helsingforspolitikerna kommer med ett nytt förslag, för att visa generositet, samtidigt som man lämpligt inför kommunalvalet låter Liljeström ta äran åt sig för lyckade förhandlingar. Riktigt så enkelt är det dock inte. Jag gissar att det från finansministeriets sida kommer att komma påtryckningar mot Helsingfors, ifall Helsingfors inte självmant ger efter i förhandlingarna. Kommunavdelningen vid finansministeriet har mycket att förlora på en utdragen konflikt.

Även i ersättningsfrågan saknas det prejudikat, vilket illustrerar hur unik Sibboannekteringen är, trots att kommunministrarna Manninen och Kiviniemi hävdat att det gjorts många liknande ändringar i kommunindelningen. Liljeström noterar även att kommunindelningslagen på denna punkt är föråldrad. Sibbo har dock hittat ett fall att jämföra med. Lilksom i gårdagens Borgåblad berättar Liljeström i sitt blogginlägg att en utredningsman år 1974 i samband med en ändring i kommunindelningen föreslog kompensationer för skattebortfallet för fyra år. Sibbo föreslår nu en motsvarande kompensation, men det har förhandlarna från Helsingfors inte gått med på.

I mitt blogginlägg från igår berättade jag om Borgåbladets artikel "Stenkross planeras till Sibbo storskog". Borgåbladet publicerade senare på dagen även en starkt förkortad version av texten på tidningens webbplats. Rubriken är "Planer på stenkross väcker oro". Här hittas även en karta och ett fotografi av vägen till den tänkta stenkrossen. Borgåbladet skriver att "en av parterna i markförhandlingarna uppges vara Helsingfors stad". Eventulla markaffärer i syfte att skapa ett grustag och en stenkross i storskogen står i stark konflikt med planerna på en nationalpark, som ledande Helsigforspolitiker sagt sig stöda. Från Helsingfors sida har man låtit förstå att inkorporeringen möjliggör ett grundande av en nationalpark i Sibbo storskog, men Borgåbladet antyder att planerna på en stenkross hänger samman med Helsingfors planer för sydvästra Sibbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar