Midsommarhälsningar. Den 20 juni 2008


Borgåbladet har idag publicerat en artikel med rubriken "Snålt Helsingfors hotar Sibbos självständighet". På tidningen webbplats finns en kortare version av artikeln under rubriken "Sibbo i kris när Helsingfors inte vill betala". Borgåbladet har dessutom publicerat en artikel med rubriken "'Ännu en förstörd midsommar'". Det är Sibbo kommunstyrelseordförande Christel Liljeström som i artikeln konstaterar att det är den tredje midsommaren i rad som blir förstörd på grund av konflikten med Helsingfors. För två sedan beslöt Helsingfors stadsfullmäktige föreslå en ändring i kommunindelningen och för ett år sedan tog statsrådet sitt beslut i Sibbofrågan. Inför denna midsommar meddelar tjänstemän från Helsingfors att staden endast tänker ersätta Sibbo för kommunalteknik och byggnader enligt bokföringsvärdet. Liljeström säger att om Helsingfors håller fast vid sin syn på ersättningsfrågan kommer det att leda till att Sibbo får stora svårigheter att fortsätta som självständig kommun, fastän det i utredningarna om annekteringen konstaterades att ändringen i kommunindelningen inte kommer att inverka menligt på Sibbos möjligheter.

Helsingfors stenhårda linje i ersättningfdrågan välkomnas knappast av kommunminister Mari Kiviniemi eller regeringsrådet Arto Sulonen, som har all orsak att hoppas att konflikten mellan Sibbo och Helsingfors faller i glömska så fort som möjligt. En ny rättsprocess skulle ävan vara förarglig för Helsingfors förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen, där man knappast önskar att grunderna för beslutet i fallet Sibbo tas till ny granskning. I och för sig fick Sibbo redan samma dag som HFD tog sitt Sibbobeslut lite ersättning i form av rätt att inlösa Helsingforsägd mark i Nickby. Redan förre kommunminister Hannes Manninen hade i juni 2006 lovat Sibbo ersättning i form av mark i Nickby till ett förmånligt pris, men formellt har den beviljade rätten att inlösa mark i Nickby ingenting med gränstvisten att göra. Att HFD förkastade Helsingfors besvär mot den av miljöministeriet beviljade rätten att inlösa marken samma dag som domstolen förkastade besvären mot statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen är knappast ett sammanträffande, men juridiskt sett bör de två besluten inte ha någonting med varandra att göra.

I dagens Borgåblad ingår dessutom en artikel med rubriken "Stenkross planeras till Sibbo storskog". Jag citerar ur artikeln:

Markägare och Helsingfors stad har redan en längre tid fört förhandlingar om en betydande markaffär i Sibbo storskog. Det slutliga målet skulle vara ett stenkross på en mark som är rekreationsområde.
...

Logistiskt sett skulle stenkrosset ligga upperligt till för alla de byggprojekt som Helsingfors planerar för det tvångsannekterade Sibbohörnet samt alla de satsningar som hittas i Sibbo kommuns generalplan.

Helsingin Sanomat har idag publicerat en artikel med rubriken "Sipoo haluaa vauhtia raideratkaisuihin". Jag torde återkomma med en kommentar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar