Yllätyshyökkäys. Den 24 september 2009


I förslaget till ny kommunindelningslag har man tagit i beaktande erfarenhet från tidigare ändringar i kommunindelningen. Alldeles speciellt har man tagit lärdom av fallet Sibbo. Statsrådets och HFD:s avgörande i Sibbofrågan stämmer betydligt bättre överens med förslaget till ny lag än med den rådande lagen. (Se "Domslut föregår lagen. Den 6 april 2009".) Det finns dock även undantag. Det skall inte längre gå att göra framställningar till ändring i kommunindelningen utan att berörda kommuner först har hörts. Jag citerar ur kommunminister Mari Kiviniemis inledande inlägg vid remissdebatten i tisdags:


Hallituksen esityksellä pyritään myös parantamaan pöytätapoja kunnanosan siirtämistä toiseen kuntaan koskevissa asioissa. Valmisteltaessa esitystä kunnanosan siirtämisestä toiseen kuntaan edellytettäisiin esityksen käsittelyä asianomaisissa kunnissa ennen sen toimittamista valtioneuvostolle. Yksittäisten kuntien suoraan valtioneuvostolle tekemiin esityksiin perustuvat yllätyshyökkäykset rajansiirtoasioissa eivät siten enää olisi mahdollisia.


Månne Kiviniemis talskrivare inte noterat att minister Kiviniemi när det begav sig i juni 2006 själv i egenskap av minister och stadsfullmäktigeledamot visade upp ett dåligt bordskick då Helsingfors gjorde sitt överraskningsanfall mot Sibbo?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar