Varning för ras på bostadsmarknaden. Den 6 oktober 2008

För två år sedan var stadsminister Matti Vanhanens och dåvarande finansminister Eero Heinäluomas huvudsakliga motivering för en inkorporering av sydvästra Sibbo de höga bostadspriserna i huvudstadsregionen. Man kunde ha tagit till snabba medel för att dämpa prisstegringen så som att begränsa möjligheterna till skatteavdrag för räntor på bostadslån. Ministrarna valde dock att satsa på en oprövad medicin, som gillades av så väl Helsingfors som byggnadsbolagen. I mitt blogginlägg "Riksdagskandidat Matti Vanhanen besökte Borgå. Den 11 januari 2007" skrev jag följande:


Enligt Vanhanen handlar Sibbofrågan för Centern bara om att skaffa fram mera tomtmark. Enkäten som visade att majoriteten av invånarna i huvudstadsregionen är emot en annektering avfärdar Vanhanen med att säga att "Skulle man ha frågat om folk vill ha billigare tomtmark så skulle de alldeles säkert ha svarat ja!" Visst torde de flesta vara emot butiksstölder, men ändå säga ja till billigt öl. När det gäller tomter och bostäder är det dock inte lika självklart att folk önskar att priserna skall sjunka. Många av oss som har investerat i bostäder eller fastigheter med banklån skulle bli ruinerade, om Vanhanen skulle lyckas i sin uttalade målsättning att göra utbudet större än efterfrågan.


På föreningen För Sibbos fisnspråkiga hemsida har i snart två år funnits följande text angående intervjun "Sipoo on pääministerin tonttisodan ensiaskel", som Matti Vanhanen gav för Rakennuslehti:


Pääministeri haluaa romahduttaa kotisi arvon

"Tonttien hinnat laskisivat ilman muuta ja vanhojenkin asuntojen hinnat tasaantuisivat tai laskisivat", Vanhanen pohtii Rakennuslehden artikkelissa. Miten käy sinun elämäsi, jos kotisi hinta romahtaa? Mitä pankkisi ajattelee asiasta, kun kotisi on asuntolainan vakuutena?


Idag är det inte bara vi som har bostadslån som fruktar att bostadspriserna skall rasa. Rasar bostadspriserna, så går det dåligt för bankerna och därmed för hela ekonomin. Före detta biträdande stadsdirektör Pekka Korpinen varnade i går i TV-nyheterna i kanalen Nelonen att bostadspriserna kan rasa med upp till 30 %. I samma nyhetssändning avfärdade dock bostadsminister Jan Vapaavuori Korpinens varningar med att det alltid funnits domedagsprofeter och att det inte finns några tecken som tyder på ett kommande prisras. (Se "Korpinen varoittaa asuntojen hintojen romahduksesta".) Måtte bostadsministern ha rätt. Rubriken på dagens huvudnyhet på Rakennuslehtis webbplats tyder dock på att bostadsministern av en eller annan orsak kan ha felbedömt läget. (Se bilden ovan.)

Ett ras på den finska bostadsmarknaden skulle komma olämpligt även för bostadsministern. Ett ras och en därmed sammanhängande lågkonjunktur i byggnadsbranschen skulle där till betyda minskade tillgångar för Samlingspartiet i Helsingfors. Igår kom distriktsorganisationens tidning Eläva Helsinki genom postluckan. Annonsörerna är fortfarande huvudsakligen bolag i byggnadsbranschen. Hur månne det kommer sig? I mitt inlägg "Sibbo storskog. Den 23 maj 2007" berättade jag att bostadsminister Jan Vapaavuoris specielmedarbetare Tatu Rauhamäki är VD för Helsingin Elinkeinoelämän Kunnallispalvelu Oy som är förläggaren bakom Eläva Helsinki. Rauhamäki har senare lämnat uppdraget som VD, men i företagets styrelse hittar vi fortfarande intressanta namn, så som Risto Rautava och Martti Häikiö.

Martti Häikiö är i egenskap av ordförande för Helsingin Kokoomus även styrelseorförande för Helsingin Elinkeinoelämän Kunnallispalvelu Oy. Hans intressantaste merit är dock att han varit ordförande för Suomalaisuuden Liitto, vars uttalade målsättning är att göra Finland till ett enspråkigt finskt land. (Se "Ideologiska vanföreställningar. Den 20 januari 2007".) Risto Rautava är den samlingspartisitika fullmäktigegruppens ordförande och stadsstyrelsens representant i stadsplaneringsnämnden. När Pekka Korpinen och Osmo Soininvaara i början av år 2005 började tala för bostadsbebyggelse på Sandhamn började Rautava, som varit kommendör i Sandhamn, starkt förespråka sydvästra Sibbo som ett alternativ. (Se "Sandhamn. Den 19 februari 2007".) Så väl försvars- som finansministern var beredda att överlämna Sandhamn för bostadsbebyggelse (istället för sydvästra Sibbo), men Samlingspartiet i Helsingfors med Rautava och Vapaavuori i spetsen tackade nej.

Före Tatu Rauhamäki blev bostadsminister Jan Vapaavuoris specielmedarbetare var han även viceordförande i stadsplaneringsnämnden. Den posten har Michael Berner Sanbacka tagit över. Sandbacka lär ha varit på en helt annan linje i Sibbofrågan än hans partikamrater i Helsingin Kokoomus. Man kan även i övrigt fråga sig vad den konstitutionellt sinnade Sanbacka har att göra i en gammalfinsk distriktsorganisation, som leds av en föredetta ordförande för Finskhetsförbundet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar