Stadsgata. Den 22 juli 2010I går kväll gjorde jag en runda på rullskridskor från Norsjö till östra ändan av Björnsö och tillbaka för att kolla in den omtalade cykelvägen, som snart borde vara färdig. Som av kartan ovan framgår tog jag några bilder med min mobil med gps och Sports Tracker installerad. Så mycket till cykelväg hittade jag inte. Benämningen "stadsgata" som används i Helsingfors ekonomi- och planeringscentrals webbsida "Staden investerar för att stimulera ekonomin" från ifjol är mera träffande.På Björnsö finns nog cykelvägar från förut, men inte längs (hela) Björnsövägen, som hittills förvaltats av vägtrafikverket. Helsingfors stad har ansökt om att ta över vägen och göra den till stadens gata eller "stadsgata", vilket möjliggör byggandet av en gång- och cykelbana som staden själv bekostar.

Någon egentlig cykelväg längs Björnsövägen har Helsingfors stad inte byggt. Lättrafikleden utgörs i själva verket av en trottoar på södra sidan av vägen, vilket ju passar bra ihop med projektet att omvandla Björnsövägen till en "gata".Helt färdig är trottoaren inte ännu. Vissa avsnitt saknas.
Trottoaren slutar för tillfället vid vägskälet till Kuntokallio. Sista biten av vägen till den östra ändan av ön, som enligt stadens planer skall bli centrum med mera massiv bebyggelse, är än så länge enskild väg.I stället för att bygga en skild cykelväg har Helsingfors alltså breddat vägen och med kantsten avskilt en gång- och cykelbana. På alla ställen har man dock inte breddat vägen. Någon ny bro har man inte byggt. Därför avsmalnar så väl körbanorna som trottoaren när man kommer till bron.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar