Pengarna fösrvinner från Helsingfors. Den 24 juli 2010I mitt inlägg "Sibbo-syndromet. Den 19 oktober 2008" har jag uppmärksammat ett fenomen som pol. dr. Timo Aro valt att benämna "Sipoo-syndrooma". Sibbo-syndromet innebär att kranskommunerna i Helsingforsregionen lockar till sig de bästa skattebetalarna på bekostnad av centralorten. Problemet är speciellt allvarligt i Åbo, men förekommer även i Helsingforsregionen, så som av benämningen Sibbo-syndromet framgår. Ett huvudmotiv till inkorporeringen av sydvästra Sibbo var just att bebyggelsen spridits norrut och västerut. Däremot talades det väldigt lite om att goda skattebetalare även flyttat österut. De officiella motiveringarna till inkorporeringen var ju ingalunda att det byggdes för mycket villor i Sibbo. Genom att flytta gränserna och utvidga Helsingfors och huvudstadsregionen (SAD-området) österut ville man motverka utflyttningen av goda skattebetalare från Helsingfors.

Helsingin Sanomat har nu träffat Timo Aro, vilket resulterat i en intervju och en artikel, som i dagens nummer av tidningen presenteras på paradsidan under rubriken "Hyvät veronmaksajat karkaavat kehyskuntiin".Helsingin Sanomat har valt att speciellt lyfta fram Sjundeå som en kommun dit goda skattebetalare flyttar, men redan i ingressen till artikeln "Raha kaikkoaa keskustasta" ("Hyvät veronmaksajat pakkautuvat kehyskuntiin") omnämns även Sibbo.I rubriken till en karta som visar vinnare och förlorare i tävlingen om goda skattebetalare nämns Sibbo tillsammans med Sjundeå. Att Helsingfors är den stora förloraren framgår tydligt ur denna karta.Aro har själv i dokumentet "laadullinen kooste" på Internet publicerat en tabell som visar att Sibbo är en överlägsen vinnare medan Helsingfors i andra ändan är i en klass för sig.Det är skäl att förhålla sig kritiskt till statistik, men Aros studie visar i alla fall en bakgrund till inkorporeringen som inte alls passar ihop med de officiella motiveringarna. Här är även någonting att tänka på för beslutsfattarna i Sibbo. Om Sibbo fortsätter på Samlingspartiets (och YSI:s) linje så torde man inte länge låta Sibbo förbli en självständig kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar