Behovet av en metropolförvaltning. Den 6 april 2014Finansministeriet publicerade i tisdags ett pressmeddelande med rubriken "Två alternativa förslag till genomförande av metropolförvaltningen". Samma dag publicerades "halvtidsrapporten" "Metropolilainsäädäntöä valmistelevan työryhmän väliraportti". Metropolförvaltningen har naturligtvis diskuterats under den gångna veckan. Metropolförvaltningen upplevs som ett hot speciellt för de mindre kommunerna, men det är inte sagt att det blir någon metropolförvaltning, eftersom Helsingfors inte vill ha det. Åtminstone vill man inte inom Samlingspartiet i Helsingfors ha någon metropolförvaltning, fastän kommunminister Henna Virkkunen på tjänstens vägnar säger att den behövs. (Se "Kokoomuksen ministerit erimielisiä metropoli­hallinnon tarpeesta".) Ur Virkkunens synvinkel behövs metropolförvaltningen - eller hotet om en metropolförvaltning - kanske just för att skrämma mindre kommuner att gå samman. Virkkunen säger även i senaste nummer av Sipoon Sanomat att "Pienissä kunnissa kannattaa nyt ihan tosisaan etsiä niitä sopivimpiä liitoskumppaneita".

Sipoon Sanomat 3.4 2014

Jyrki Katainen meddelade igår att han inte ställer upp som kandidat i Samlingspartiets ordförandeval i sommar. Det är synd med tanke på denna blogg. Katainen hade i sin garderob ett Sibboskelett, som efter Katainens avgång som statsminister förlorar i betydelse. (Se t.ex. "Även Katainen var införstådd. Den 7 november 2007", "Samlingspartiets ledning. Den 10 maj 2008" och "Ansvarig minister. Den 28 september 2008".)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar