Västliga utvecklingskorridorer. Den 21 september 2014


Fastän regeringen kommit överens om att det inte blir tvångssammanslagningar garderar sig Esbo mot en eventuell folkomröstning genom att ordna hela sju invånartillfällen om kommunreformen. Det första tillfället ordnades i måndags. I presentationen från tillfället noteras bl.a. att "Suomen suurin fuusio heikentäisi palveluja, lisäisi byrokratiaa ja tekisi Espoosta takamaan."



I en av diorna noteras det att "Espoon läntiset kehityskäytävät kulkevat Kirkkonummelle ja Vihtiin". Min gissning är att de tre kommunindelningsutredarna för Helsingforsregionen i sin slutgiltiga framställning inte kommer att föreslå att Esbo ingår i "metropolstaden", utan föreslå att Esbo går samman med Kyrkslätt och Vihtis, som redan i det preliminära förslaget lämnats utanför. Utredningsmännens motivering kan väl  vara att utvecklingskorridorerna från Esbo går mot Kyrkslätt och Vihtis. Det är lättare att lämna bort Esbo då  Kyrkslätt och Vihtis lämnats utanför. Kanske är detta ett av skälen till att man valde att inte ta med Kyrkslätt. I Esbo torde motståndet mot en sammanslagning vara så stor att förslaget att  slå samman Esbo med Helsingfors skulle ha föga  chanser i en folkomröstning.




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar