Ett mångsidigt boende inom metropolen. Den 14 september 2014
I tisdags ordnades i Nickby ett  informations- och diskussionstillfälle om "metropolutredningen". Kommunindelningsutredarnas presentation har publicerats på webbplatsen för metropolutredningen. Som en kuriositet kan nämnas att Sibbo skärgård i presentationen har anslutits till Helingfors. (Se ovan.) I presentationen hittar man ingen motivering till varför Sibbo skall ingå i metropolstaden. Det understryks dock att "Metropolialueen kokonaisedun kannalta tärkeimpiä menestystekijöitä pystytään
vahvistamaan parhaiten yhdistämällä pääkaupunkisedun kaupungit ja Sipoo uudeksi kunnaksi, metropolikaupungiksi."
Vid diskussiontilfället lär man dock ha kommit med en motivering. Sibbo kommunfullmäktigeordförande Christel Liljeström har i en kommentar på Yles webbplats refererat från diskussionen:

svaret till varför Sibbo måste höra till den nya staden var krasst: På så sätt möjliggörs ett mångsidigt boende inom metropolen. Voi arma enfald!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar