Nytt datum. Den 2 november 2014

I mitt senaste inlägg "Nytt planförslag. Den 26 november 2014" bekräftade jag uppgiften om att publiceringen av metropolutredningen är den 26 november. Dess värre är informationen redan föråldrad. På uppföljningsgruppens möte den 30 oktober informerades det om att förslaget till ny kommunindelning i Helsingforsregionen publiceras först den 3 december. Tidpunkten framgår även ur den presentation som visades under mötet.Ur presentationen, som har underrubriken "Kommunutredarnas lägesöversikt", framgår att åtminstone inte Tusby eller södra Tusby formellt kommer att ingå i förslaget till en "metropolstad". Det aktuella området som hör till Tusby föreslås slås samman med övriga kommuner. Om det inte blir någon sammanslagning av hela kommuner, så blir  det inte heller någon partiell kommunsammanslagning.I presentationen behandlas även utredning om sammanslagning i Östra Nyland. Grundandet av en stad i östra Nyland anses nödvändig, men utredningsmännen antyder att Sibbpo inte bör ingå i den östnyländska staden:

Selvittäjät pitävät itäisen Uudenmaan kaupungin perustamista tarpeellisena osana metropolialueen voimavarojen kokoamista; Sipoo kiinnittyy kuitenkin vahvemmin pk-seutuun

Några andra motiveringar till att Sibbo bör anslutas till "metropolstaden" ges  i detta sammanhang inte. Motsvarande motiveringar gäller för övrigt inte för Kyrslätt:

Kirkkonummi ja Vihti ovat tärkeä osa metropolikaupungin kehittyvää kehysaluetta. Myös Länsi-Uudellamaalla tarvitaan voimavarojen kokoamista. Vihdin ja Kirkkonummen kuntien yhdistyminen tukisi tätä tavoitetta.

Huruvida kommunindelningsutredarna kommer att föreslå att även Esbo och Grankulla skall ingå i metropolstaden är det svårt att utläsa ur presentationen. Utan Esbo blir det ändå ingen miljonstad och därmed inte heller några som helst skäl för benämningen "metropolstad". Om Esbo och Grankulla föreslås ingår i "metropolstaden"  är framställningen till en ändring i kommunindelningen dödsdömd. Invånarna i Esbo och Grankulla kommer aldrig att rösta för förslaget. På uppföljningsgruppens möte tweetade kommundirektör Mikael Grannas något mindre diplomatiskt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar