Nytt planförslag. Den 26 november 2014

I inlägget "Esboborna bestämmer själva. Den 5 oktober 2014" uppmärksammar jag en twitteruppdatering där Mikael Grannas berättar att nytt  datum för publiceringen av metropolutredningen är den 26 november. Denna information kan jag nu bekräfta. Min gissning är att endast översättningen av rapporten återstår, eftersom utredarnas mandat slutar vid månadsskiftet. Det här betyder att fullmäktige i Sibbo och Vanda torde kommer att få ta ställning till "metropolstaden" ungefär samtidigt med planförslaget för Östersundom. Kanske är tajmingen ett rent sammanträffande, men det eventuella förslaget till kommunsammanslagningar torde pressa politiker i Sibbo och Vanda visa att "metropolen" kan växa  utan några sammanslagningar.


http://www.hel.fi/hel2/ksv/ostersundom/yleiskaavaehdotus_271014.pdf


Östersundom-kommittén sammankommer för första gången på över två år den 27 oktober för att sända vidare förslaget för godkännande till Helsingfors, Vanda och Sibbo. I torsdags publicerades föredragningslistan och som bilaga till föredragningslista det nya planförslaget.

I dokumentet "Kaavaselostus / ehdotusvaihe" går man tillbaka till Pekka Mylliniemis Sibboutredning, där utredningsmannen skriver att "Vaikka joukkoliikenne järjestetään todennäköisesti metron avulla, tämä ei edellytä rakennustavalta kerrostalomaista kaupunkia" och vidare noterar att "Sipoosta liitettäväksi esitetty alue antaa ... edellytykset sellaisen kaupunkirakenteen kehittämiseksi, jossa pääosa rakentamisesta toteutetaan kaupunkimaisina pientaloina." Dess värre är textavsnittet plagierat från Helsingfors (Eila Ratasvuoris) egen utredning. I motiveringarna för det nya planförslaget upprepas den falska propaganda från 2006 om att samhällsstrukturen i Helsingforsregionen är i "obalans", fastän Myllyniemi i sin utredning på denna punkt fatalt missförstod Ratasvuoris utredning. (Se "Motsägelser och missförstånd. Den 4 oktober 2007" och  "'Nyt pitäisi rakentaa länteen ja pohjoiseen.' Den 4 november 2012".) Påståendena om obalans uttrycks även av chefen för Helsingfors stadsplaneringskontor Mikko Aho på en video på Youtube. (Se ovan.)

Det nya planförslaget fick omedelbart kritik av Finlands naturskyddsförbund och Helsingfors naturskyddsförbund i ett meddelande med rubriken "Östersundomin kaavaehdotus uhkaa linnustoa". Naturskyddsorganisationernas kritik fick även stor medieuppmärksamhet. Emma Kari, som är den gröna fullmäktigegruppens ordförande i Helsingfors, skriver i ett blogginlägg från den 25 oktober följande:

Kaavan Natura-selvityksessä todetaan esityksen heikentävän Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueiden suojeluarvoja. Tämä tarkoittaa, ettei kaava voi toteutua ilman hallituksen myöntämää poikkeusta Naturasta. ... Edellisen kaavan kaatuminen viivästytti Östersundomin rakentamista yli kaksi vuotta. Halu poiketa Naturasta tulee jumiuttamaan kaavaprosessin vuosiksi. Ja hyvin todennäköisesti poikkeusta ei saada.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar