Marksubstanser. Den 6 september 2015
Från och med i morgon den 7 september är bedömningsprogrammet för Östersundom marksubstansprojekt formellt framlagt till påseende. Miljökonsekvensbedömningsprogrammet på finska med ett sammandrag på svenska finns redan på nätet. Av dokumentet framgår bl.a. att det nu finns tre alternativa platser för förvaring och behandling av marksubstans innanför inkorporeringsområdet samt två nollalternativ, enligt vilket marksubstansen transporteras bort från området. Verksamheten beräknas pågå  2020 - 2060. Kanske kan området betjäna andra projektområden i Helsingfors, om utbyggnaden av Östersundom inte kommer igång?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar