Mera utredningar. Den 13 september 2015

Planeringen av Östersundom går nu långsamt framåt, om den alls går framåt. Så mycket annat än miljökonsekvensbedömningen av de olika alternativen för lagring och behandling av marksubstanser verkar inte pågå. (Se "Marksubstanser. Den 6 september".) Östersundomkommittén publicerade ändå i tisdags en nyhet med rubriken "Yleiskaavasta lisäselvityksiä päätöksentekoa varten". Här kan man läsa bl.a. följande:

Lisäselvityksiin joudutaan alustavasti varaamaan noin vuosi, ja on todennäköistä, että tämän jälkeen kaavaehdotus joudutaan asettamaan uudestaan nähtäville.

De utredningar som nu skall göras gäller inte hur man skall bygga, utan hur man skall ta beslut. Frågan gäller framför allt om det finns förutsättningar för ett undantag från skyddet av Natura 2000- området. Helsingfors stadsstyrelse har redan svaret på vad som händer om man inte ansöker om och beviljas undantag av statsrådet. I den aktuella nyheten refereras stadsstyrelsens utlåtande:

Mikäli rakentamisalueita pienennettäisiin edelleen, seudun tasapuolisen kehittämisen edellytykset saatetaan vaaraan. Myös valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa asetettujen Helsingin seudun riittävän asuntorakentamisen ja metroverkoston laajentumista itään koskevien erityistavoitteiden toteuttaminen vaikeutuisi olennaisesti. Muutokset koskisivat laajoja, suurelta osin Helsingin kaupungin omistamia alueita, mikä heikentäisi kaavan taloudellista toteutettavuutta huomattavasti.

Synpunkterna lär ändå främst vara ämnade som argument för att ett undantag bör beviljas - ifall man kommer fram till att det lönar sig att ansöka om undantag. Argumentet gällande en "balanserad utveckling av regionen" är bekanta från argumenten för inkorporeringen av sydvästra Sibbo. (Se t.ex. "Tomma fraser. Den 12 december 2006".) Samma argument har för övrigt används angående Malm i över tio år.

Om man på nytt lägger fram ett förslag till generalplan, vilket i den aktuella nyheten anses vara sannolikt, så lär det betyda att det har gjorts betydande ändringar i planerna sedan det senaste utkastet. Men utan undantag från Natura 2000-skyddet torde ändringarna vara så stora att det inte längre finns förutsättningar för en utvidgning av (den urbana) samhällsstrukturen till Östersundom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar