Specialsidor. Den 5 februari 2008


I blogginlägget "HFD läckte information till ministeriet. Den 31 januari 2008" argumneterar jag för att HFD:s Sibbobeslut hade läckt ut före ärendet officiellt avgjordes och beslutet publicerades på morgonen den den 15 januari. Beslutet hade dock inte läckt till medierna, utan istället till två av de involverade parterna, Helsingfors stad och finansministeriet. Detta borde i sig visa att högsta förvaltningsdomstolen varit partisk, men liskom jag visat i gårdagens blogginlägg "Kommunförbundets jurister. Den 4 februari 2008" finns det starkare grunder att kräva att beslutet återtas.

I artikeln "Kaikki valmiina Sipoon nurkan nielaisuun" citerade gratistidningen Helsingin uutiset Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen, som om inkorporeringen sade att "Valmistelut on jo aloitettu, niin että sitten päästään lupaustemme mukaisesti täysillä liikkeelle, kun päätös tulee". Enligt min bedömning hade man vid denna tidpunkt inte börjat med några andra förberedelser än specialsidor om inkorporeringen på webben. När man inte har någonting annat att visa upp, skapar man en webbplats. I notisen "Pajunen uskoi Sipoo-päätökseen 90-prosenttisesti" berättar överborgmästare Jussi Pajunen för Helsingin Sanomat att han fick veta om HFD:s beslut då Radio Mellannyland ringde upp honom den den 15 januari innan beslutet fanns på HFD:s webbplats. I samma notis säger Pajunen att "Minulla oli 90 prosentin aavistus, että Helsingin esitys menee läpi." Säkrare än så kunde Pajunen inte ha varit ens om han sett dokumentet med beslutet, så länge beslutet inte var undertecknat. Det fanns skäl för Pajunen att säga sig haft en stark tro på att "Helsingfors förslag" skulle gå igenom. Hur skulle man annars förklara att specialsidorna om inkorporeringen var klara innan beslutet?

I artikeln "Helsingfors tar genast itu med sydvästra Sibbo" skrev Hufvudstadsbladet den 16 januari att "Bara minuterna efter att Högsta förvaltningsdomstolens beslut fanns på internet i går morse öppnade Helsingfors stad en egen Sibbosajt." HFD:s beslut publicerades inte omedelbart 8:00 på nätet så som utlovat. Själv hittade jag beslutet på HFD:s webbplats först efter 8:20, men då hade bl.a. Rundradion fått informationen om beslutet annan väg. Sidan med pressmeddelandet "Stadsdirektör Pajunen: Utvecklingen av det nya området inleds i snabb takt ", som är en översättning av motsvarande finska pressmeddelande, är senast uppdaterat och sparat 8:19 den 15 januari. (Se bilden ovan.) I meddelandet säges det att "Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen är synnerligen nöjd med Högsta förvaltningsdomstolens beslut", men nöjdheten har utan tvivel infunnit sig innan vi andra fick veta om beslutet. Sidan med texten "Inkorporeringen gäller 30 km² och drygt 2 000 invånare" är senast uppdaterad 14:12 den 14 januari. Den separata filen med stilmallen (css), som är gemensam för specialsidorna, är skapad redan den 7 januari, då enligt Pajunen förberedelserna redan inletts.

Än en gång har Helisingfors stadskontor lyckats klåpa. Då förberedelser inte kan ske öppet, måste de göras i hast eller skötas av kvacksalvare. Vem som hellst kan se att Helsingfors specialsidor för inkorporeringen är gjorda av en amatör som saknar erfarenhet av webbdesign. Man försöker uppenbart ta efter den grafiska profilen på stadens övriga sidor, vars yttre är planerat av 2ndhead Oy, men resultatet är inte övertygande. Då sidorna öppnas med en annan webbläsare än Internet Explorer, ser sidorna ännu värre ut. Den som gjort specialsidorna är visserligen duktig på att använda sig av det ålderdomliga programmet Front Page 4, men under ytan hittar man en otrolig kod. Här saknas elementära taggar. Olika HTML-standarder har blandats och koden innehåller en hel del element utan funktion. Man kan fråga sig varför man var så mån om att komma ut med specialsidor och Pajunens budskap att utvecklingen av det nya området inleds i snabb takt, fastän man inte vågade anförtro sig åt proffs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar