Världen blickar. Den 15 mars 2011

I beslutsmeddelandet från Vanda stadsplaneringsnämnds möte igår kan man läsa att ärednet som gällde utkastet till generalplan för Östersundomområdet bordlades eller att "Lautakunta jätti pöydälle Helsingin ja Sipoon kanssa yhdessä tehtävän Östersundomin yleiskaavaluonnoksen."I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Sibbo banar väg för planering över gränserna". Artikeln handlar dock inte om Majvik eller den gemensamma generalplanen för Östersundomområdet, utan om "den prestigefyllda internationella" planeringstävlingen "Sibbesborg". Rubriken på paradsidan lyder "Världen blickar mot Sibbesborg" ...


I utredningen "Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelma" står "Sibbesborg" för ett alternativ till "Suur-Östersundom". Enligt modellen Sibbesborg (eller Suur-Söderkulla) koncentreras bebyggelsen till Söderkulla och området kring Sibboviken, medan bebyggelsen enligt modellen Suur-Östersundom koncentreras till Östersundomområdet. (Se "Stor-Östersundom. Den 4 september 2009".) Nu har Östersundomkommittén (läs: stadsplaneringskontoret i Helsingfors) i föreslagit utkastet till generalplan för Östersundom föreslagit en modell Rannikko 1, som bygger på modellen Suur-Östersundom. (Se "Solenergi. Den 1 mars 2011".) Samtidigt ordnar Sibbo en planeringstävling som utgår från modellen Sibbesborg. Innan man lägger fram något utkast till generalplan för Östersundom borde man först se hur det i landskapsplanen går för "Sibbesborg" och om järnvägslinjen österut går via Östersundom och Söderkulla.


1 kommentar:

  1. Rubriken är ironisk och hänger samman med att katastrofen i Japan var huvudnyhet i alla medier, förutom i Borgåbladet, som hävdade att världen blickar mot Sibbesborg.

    SvaraRadera