Det svaga Sibbo. Den 8 mars 2012

Borgåbladet publicerade på webbplatsen www.ostnyland.fi på måndagen en artikel med rubriken "Leena Harkimo: för lite jobb i Sibbo". Motsvarande artikel ingår i tisdagens tidning. I artikeln återges Leena Harkimos åsiktsyttring i kolumnen "Kutauudistus vaatii aktiivisuutta" i Sipoon Sanomat 1.3 2012.


Sipoon Sanomat 1.3 2012 s 2

I sin kolumn säger Harkimo att det är i Sibbos intresse att gå samman med städerna i huvudstadsregionen. Harkimo noterar dessutom att Sibbo tillsammans med Grankulla hör till Finlands "svagaste" kommuner när det gäller självförsörjningsgraden angående arbetsplatser. Man kan fråga sig vad som fått Leena Harkimo, som är invald i riksdagen från Nylands valkrets, att ställa sig bakom finansministeriets märkliga kriterier på "starka" och "svaga" kommuner. De aktuella kriterierna har jag tidigare behandlat i mitt inlägg "Starka och svaga kommuner. Den 21 februari 2012.

Finansministeriet definition av "starka" och "svaga" kommuner har som enda syfte att motiverra vissa kommunsammaslagningar, medan vissa starka samlingspartistiska fästen får gå fria.  Fastän Esbo hör till Helsingfors pendlingsområde behöver Esbo inte slås samman med Helsingfors, eftersom Esbo färdigt är en relativt "stark" kommun. I övrigt gäller det att ju flera sammanslagningar, desto "starkare" kommuner.  Finansministeriets kriterier på "starka" kommuner skulle vara komiska, ifall syftet inte var att faktiskt förverkliga en ny kommunstruktur utgående från dessa.
Igår publicerade Borgåbladet på webben en artikel med rubriken "'Hfrs-fusion det realistiska'". I artikeln uttrycker Kenneth Udd en åsikt som torde vara ganska allmän i Sibbo. Motsvarande rubrik på paradsidan av dagens nummer av Borgåbladet lyder "Troligt med en fusion västerut", medan rubriken på själva artikeln är "Näst ett självständigt Sibbo är Helsingfors mest realistiskt". Rubriken är något missvisande, för "äckelrealisten" Udd ser ett självantändligt Sibbo som det bästa alternativet men en fusion med Helsingfors som det troliga.
Helsingin Sanomat publicerade igår en notis med rubriken "Vantaa pohtii vielä Östersundomin kaavaluonnosta". I notisen säger biträdande stadsdirektör Juha-Veikko Nikulainen att "Vihreät ja samalla koko kaupunginhallitus halusivat vielä selostusta, eikä asia ole kiireellinen". Vad som inte nämns är att ärendet på De grönas initiativ bordlades av stadsplaneringsnämnden i Helsingfors. (Se "Himmelidemokratia. Den 29 februari 2012".)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar