En ny kommunreform. Den 3 september 2011


Igår presenterade kommunminister Hanna Virkkunen (saml) den nya kommunreformen. Mycket är ännu oklart, men det lär vara klart att det inte blir någon fortsättning på Paras (KSSR). I regeringsprogrammet framhåller man att den nya kommunstrukturen skall bygga på pendelområden, men detta förutsätts redan i princip i den nuvarande kommunindelningslagen. Att begreppet pendelområde inte berättar mycket om hur den nya kommunstrukturen kan komma att se ut framgår ur en dia ur Virkkunens presentation från igår. (Se bilden ovan.) Knappast tänker man göra hela Nyland till en enda primärkommun.

Den senaste kommunreformen, som initierades av Hannes Manninen (c), blev en kompromiss mellan Centerns och SDP:s motstridiga målsättningar. Ur Manninnes och Centersn synvinkel var det viktigaste att sammanslagningar av hela kommuner förblev frivilliga. Paraserbjöd "morot" istället för "piska", men i praktiken har man i Svenskfinland varit piskade att genomföra sammanslagningar med tanke på framtida hot.Syftet med den senaste kommunreformen, som inte fanns med i regeringsprogrammet för regeringen Vanhanen I, torde ur Centerns synvinkel ha varit att genomdriva en reform som inte hotade Centerns intressen. En kommunreform var förr eller senare att vänta och det gällde att passa på medan Centerns var statsministerparti och hade kommunministerns portfölj. Att Paras-reformen nu rivs upp innebär att Centern misslyckats.

Priset som Centern betalade för att driva igenom en kommunreform utan tvångssammanslagningar var metropolpolitiken och speciellt inkorporeringen av sydvästra Sibbo. (Se t.ex. "Maktkonstellation. Den 11 december 2010".) Tydligen gällde överenskommelsen om kommunreformen och "Sibbofrågan" endast så länge ramlagen är i kraft. Östersundom lär dock inte återlämnas till Sibbo efter att KSSR ersatts med en ny kommunreform som möjliggör tvångssammanslagningar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar