Laajin vaihtoehto. Den 27 april 2010I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Vantaa kannattaa Sipoonkorpeen laajaa kansallispuistoa". Jag citerar ur notisen:


Kaupunki otti samalla myönteisen kannan kiistanalaisiin ekokäytäviin, jotka ulottuisivat Vantaan puolelta Sipoosta Helsingille siirretyille Östersundomin maille.

Tämä tarkoittaa, että Vantaan kaupungilla ei ole mielenkiintoa rakentaa Sipoonkorven alueelle lähitulevaisuudessa.

Helsingin kaavailema metrolinjaus alueelle edellyttäisi myös Vantaan panostusta alueen asuntorakentamiseen. Metsähallituksen esityksen mukaan ekologisille käytäville ei saisi rakentaa.

Det kan noteras att miljönämnden i Helsingfors förre veckan antog ett utlåtandet där det heter att "Helsingin uusien liitosalueiden taajamarakentaminen tulisi toteuttaa niin, ettei se uhkaa olemassa olevia viheryhteyksiä." Månne stadsdirektören tar med satsen i föredragandes förslag till stadens (stadsstyrelsens) utlåtande?


Tuija Brax gav igår ut ett pressemddelande under rubriken "Oikeusministeri Tuija Brax ehdokkaaksi Uudellemaalle". I Pressmeddelandet tar Brax ställning till frågan om utsträckningen av en nationalpark i Sibbo storskog. Månne det finns ett samband mellan valet att byta valdistrikt från Helsingfors till Nyland och åsikten om Sibbo storskog?


Brax puhui tiedotustilaisuudessa myös Sipoonkorven kansallispuiston puolesta.

- Mielestäni Sipoonkorven suojelluista osista on mahdollisimman pian muodostettava kansallispuisto Metsähallituksen laatiman niin sanotun laajimman vaihtoehdon mukaisesti.

Laajinta kansallispuistovaihtoehtoa voidaan lisäksi täydentää ympäristöjärjestöjen esittämillä lisäyksillä sekä yksityisten maanomistajien kanssa tehtävillä vapaaehtoisilla maakaupoilla.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar