Päin senää. Den 28 april 2010
I gårdagens blogginlägg "Laajin vaihtoehto. Den 27 april 2010" noterade jag Tuija Brax pressmeddelande "Oikeusministeri Tuija Brax ehdokkaaksi Uudellemaalle", där Brax tar ställning för det största alternativet för Sibbo storskog samtidigt som hon meddelar att hon byter valdistrikt. Meddelandet föranledde redan igår ett blogginlägg med rubriken "Vaalipiirikikkailua, 27.04.2010" av Jan Vapaavuori. Bostadsministerns beskyllningar om "kikkailua" är måttlöst. Det är svårt att hitta någon annan förklaring till Vapaavuoris utbrott än att han upplever att Brax sviker "metropolpolitiken", som de facto handlar om att driva Helsingfors stads och Helsingforspolitikernas intressen. Ett tydligt stöd av metropolpolitiken är inte förenligt med en kandidatur i Nylands valkrets.Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Vanda stöder Sibbo storskog". I texten refererar man till Helsingin Sanomat, fastän Helsingin Sanomats notis i gårdagens tidning direkt baserade sig på stadsstyrelsens beslut om Vanda stads utlåtande i måndags.


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en notis med rubriken "40 000-50 000 ska bo i Östersundom". Hbl hävdar här att Helsingfors tänker rita in byggnadsrätt för "40 - 50 000 personer i det som förr var sydvästra Sibbo." Påståendet baserar sig på förslaget till stadsplaneringsnämndens utlåtande om Forststyrelsens utredning om Sibbo storskog, men Hbl skriver att "Uppgifterna framgår ur det utlåtande som Helsingfors bereder kring planerna på en nationalpark i Storskogen i Sibbo."


Osmo Soininvaara skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 29.4.2010". I inlägget avslöjar Soininvaara att han inte deltog i stadplaneringsnämndens senaste möte senaste vecka. Noterar även följande:


Lausunnon sisällöstä päästiin kuulemma yksimielisyyteen. Esitystä on muutettu, mutta en tiedä, vastaako tämä sitä, mitä sovittiin.

Minua ahdistaa ekologisen kaupunkirakenteen ja luonnonsuojelun välinen konflikti Östersundomissa. Kun vastakkain on kaksi vihreää tavoitetta, soisi osapuolten istuvan alas ja käyvän läpi toistensa tärkeät tavoitteet ja etsivät mahdollisimman tehokkaan kompromissin. Tällaisesta sovittelusta ei ole jälkeäkään, vaan molemmat tahot tuntuvat ajavan täysillä päin seinää.

Jag har inte noterat det tidigare, men i föredragningslistan för Helsingfors stadsplaneringsnämnds möte i morgon finns ett modifierat förslag till nämndens utlåtande. Fölande textavsnitt har tagits bort ur det gamla förslaget till utlåtande:Kansallispuiston perustaminen Sipoonkorpeen edistää alueen houkuttelevuutta retkeily- ja virkistyskohteena, mikä on tärkeä tavoite pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteen laajetessa itään.

Tähän tulevaisuudenvisioon nähden Metsähallituksen esittämät kustannusvaikutukset, 400 000–450 000 € viiden vuode aikana, vaikuttavat kovin vaatimattomilta. Summa vastaa kahden kilometrin pituisen valaistun lenkkipolun kustannuksia.

Valtion omistama ja hallinnoima selvärajainen kansallispuisto Porvoon moottoritien pohjoispuolella on hyvä lähtökohta Sipoonkorven suunnitelmalliselle kehittämiselle koko pääkaupunkiseutua hyödyttävänä ulkoilu- ja retkeilyalueena.


I det nya förslaget till utlåtande finns följande nya textavsnitt:


Sipoonkorpi on seudullisesti tärkeä hanke. Sen kehittäminen parina Nuuksion laajalle ulkoilu- ja virkistysalueelle tuo erinomaisen lisän seudun yli miljoonan asukkaan käyttöön. Sipoonkorvesta on kehitettävissä monipuolinen ja kaivattu lisä kasvavan kaupunkirakenteen osaksi. Tähän metsähallituksen raporttikin selvästi tähtää. Em. tavoitteen hyvä toteuttaminen edellyttää kuitenkin huolellista suunnittelua ja laajaa yhteistyötä kaikkien osapuolien kesken.

Sipoonkorven pohjoisosa kuuluu Vantaan ja Sipoon voimassaoleviin yleiskaavoihin ja Sipoonkorven alueen laajuus on määriteltävissä näiden pohjalta. Sipoonkorven eteläosan osalta laajuus on määriteltävissä käynnissä olevan Östersundomin yleiskaavatyön pohjalta. Tämän yleiskaavoituksen valmistaminen tähtää vuoden 2014 loppuun.

Suunnittelu tullaan hoitamaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla ja normaalien vuorovaikutusmenettelyjen puitteissa.

Tähän tulevaisuudenvisioon nähden Metsähallituksen esittämät kustannusvaikutukset vaikuttavat kovin vaatimattomilta.

Valtion omistama ja hallinnoima selvärajainen kansallispuisto on hyvä lähtökohta Sipoonkorven suunnitelmalliselle kehittämiselle koko pääkaupunkiseutua hyödyttävänä ulkoilu- ja retkeilyalueena.

Sipoonkorven suojelutapa tulee perustua alueen luontoarvoihin, luontevaan liittymiseen kaupunkirakenteeseen, ja kaiken kaikkiaan moneen eri tekijään ja eri vaatimusten suhteen yhteensopivalla tavalla niin, että se parhaiten palvelee seudun asukkaiden tarpeita.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar