Turku ja Tampere kilpailevat Helsingin seudun kanssa. Den 4 januari 2012


Helsingfors stad har redan den 23 november på webbplatsen Uutta Helsinkiä publicerat en text med rubriken
"Ekotehokkain pohjoinen kaupunki Östersundomiin". Att jag inte noterat texten förut förklaras delvis av att adressen och länken till texten är samma som för en tidigare text med rubriken "Östersundom on kaupunki luonnossa ja luonto kaupungissa" eller "Kaupunki luonnossa, luonto kaupungissa". I själva verket är den nya artikeln en uppdaterad version av den äldre. Eftersom den gamla versionen liksom den svenska översättningen "Östersundom - staden i naturen, naturen i staden" har tagits bort kan jag inte helt bedöma vilka ändringar som har gjorts, men en bild av en del av den gamla versionen har jag publicerat i mitt inlägg "Metro eller snabbspårväg? Den 5 september 2010".Nytt i den nya versionen torde i varje fall vara stycket ”Enemmän vähemmällä”, som handlar om solenergi. Dessutom har avsnittet "Metro vai pikaraitiotie?" helt ändrats, vilket är lite komistmed tanke på att texten är skriven i form av en intervju med ledaren för Östersundoms områdesbyggprojekt Ari Karjalainen. Avsnittet inleds med ett konstaterande att Helsingfors tävlar med Åbo och Tammerfors om arbetskraft och investeringar och därför behöver utveckla trafiksystemet. Påståendet är lite intressant med tanke på att det i samband med "Sibbofrågan" hette att Helsingfors inte konkurrerar med finländska städer, utan med andra metropoler. Jag citerar:

Metro vai pikaraitiotie?

Itämeren alueen ulkomaiset kaupungit sekä Turku ja Tampere kilpailevat Helsingin seudun kanssa työvoimasta ja investoinneista. Liikennejärjestelmän kehittäminen työvoiman joustavan liikkuvuuden ja siitä seuraavan talouskasvun näkökulmasta luo tehokkaasti edellytyksiä menestyä tässä kilpailussa.

”Yhteinen yleiskaava tullee lähtemään siitä, että se mahdollistaa molemmat raideliikennemuodot, mutta ei ota kantaa toteuttamisjärjestykseen ja aikatauluihin. Tulevaan raideliikenneratkaisuun vaikuttavat päätöshetken taloudelliset, tekniset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset. Tärkeä tehtävä raideliikenteen jatkamisessa on suunnitella järjestelmän kytkentä niin nykyiseen metroon kuin Vuosaaren sataman ja lentokentän suuntiinkin.”

”Metron toteutuksen lähtökohtana on se, että sitä jatketaan Mellunmäestä itään joko yhdessä tai kahdessa vaiheessa. Vaiheittaisessa mallissa ensin toteutettaisiin Porvarin ja Salmenkallion asemat. Tavoitteena on, että rataosuus Mellunkylä-Salmenkallio rakennetaan etupainotteisesti ja rahoitusrakenteeseen pyritään saamaan mukaan Helsinki, Vantaa ja valtio. Metrolla on iso vaikutus asemien ympäristön kiinteistöjen arvoon, joten tavoitteena on saada myös kiinteistökehittämisen myötä syntyvästä arvosta osa metron rahoitukseen.”

Var "Porvarin asema" skulle ligga kan jag inte säga med säkerhet, men man torde syfta på stationen i Västersundom invid Österleden. I texten heter det för övrigt felaktigt att "Östersundomin alue liitettiin Sipoosta Helsinkiin vuoden 2008 alusta." Inkorporeringen förverkligades den 1 januari 2009.Texten "Ekotehokkain pohjoinen kaupunki Östersundomiin" finns även på stadsplaneringskontorets webbplats på avdelningen "Aluerakentamisprojektit" den 9 december. Även här uppges felaktigt rubriken "Östersundom on kaupunki luonnossa ja luonto kaupungissa", medan den egentliga rubriken är "Ekotehokkain pohjoinen kaupunki Östersundomiin".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar