Kunnan jakaminen mahdollista. Den 14 januari 2012

Suomen Kuvalehti 13.1 2012 s 23

I årets andra nummer av Suomen Kuvalehti ingår en artikel med rubriken "Mahdoton kuntauudistus". I artikeln noteras det bl.a. att Jan Vapavuori (saml), Jouni Backman (sdp) och Osmo Soininvaara (grön) är de centrala arkitekterna bakom regeringens kommunlinje. Jag har själv i mitt inlägg "Tre sammanslagningsivrare. Den 17 december 2011" förundrat mig över  att Samlingspartiet, socialdemokraterna och De gröna lät dessa tre kommunsammanslagningsivrare formulera kommunreformen i samband med regeringsförhandlingarna, fastän deras åsikter i den aktuella frågan knappast är representativa för respektive partier. Suomen Kuvalehti hävdar att endast Samlingspartiet står bakom kommunreformen och att den knappast kommer att förverkligas. Det som väckte uppståndelse igår var dock de "hemliga kommunkartor" som tidningen publicerade tillsammans med artikeln. Suomen Kuvalehti hävdar att tidningen kommit över finansministeriets karta med förslag för nu kommunstruktur. Publiceringen av kartan  pressmeddelande med rubriken gav finansministeriet anledning att igår publicera ett pressmeddelande med rubriken "Arbetet pågår fortfarande för arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur". Varken kommunminister Henna Virkkunen eller finansministeriet hävdar dock att kartan som Suomen Kuvalehti läckt ut inte skulle härstamma från beredningen av kommunreformen.

I det aktuella numret av Suomen Kuvalehti finns en karta där Sibbo har ritats som en del av Helsingfors tillsammans med de fyra städerna i huvudstadsregionen. På en mera detaljerad karta har Sibbo lämnats som en grå fläck och markerats med texten "Kunnan jakaminen mahdollista". Den senare nämnda kartan hittas även som en interaktiv karta på Suomen Kuvalehtis webbplats tillsammans med texten "Salainen kuntakartta - ministeriön suunnitelmat paljastuivat".Sipoon Sanomat publicerade igår på Internet en artikel med rubriken "Suomen Kuvalehti julkaisi ”salaisen kuntakartan” - Sipoo mahdollista jakaa". Tidningen har talat med kommundirektör Mikael Grannas, som tolkar kommunkartan mycket optimistiskt.

För Mari Kiviniemi och Centern läckte kommunkartan vid lämplig tidpunkt. Hbl noterar dock i förbifarten i dagens tidning att "Centerordförande Kiviniemi var kommunminister när Helsingfors efter ett häftigt gräl annekterade Sibbo för några år sedan."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar